ESPEJOS PARA ELSA& CO HAIRSTYLIST

49 ESPEJOS PARA PROMOCIONAR TU NEGOCIO

Una manera muy efectiva de promocionar un negocio es utilizando el marchandising. Desde hace tiempo en Llima plena creatius realizamos los siguientes productos:

-Chapas

-Espejos

-Imanes

Es interesante conocer el tipo de establecimiento al que le vamos a realizar este servicio, que producto ofrece y que tipo de clientes tiene para poder asignar el producto más adecuado.

En este caso para la peluquería Elsa & Co, que se encuentra en Gandia, se han realizado unos espejos de bolsillo con el logotipo de la peluquería. Que mejor producto para ver lo resalaos y resalàs que están sus clientes y clientas.

EL PRODUCTO

El espejo tiene un diámetro de 59mm, muy cómodo para llevarlo en un monedero.

EL DISEÑO

En este caso el diseño está compuesto por el logotipo identificador de la empresa y por los datos de contacto, dirección y teléfono.

En Llima plena además de el espejo, realizamos el diseño que se necesite.

Para cualquier consulta podéis enviar un mail a llimaplena@gmail.com

Anuncios

ESPILLS PER A ELSA&CO HAIRSTYLIST

49 ESPEJOS PARA PROMOCIONAR TU NEGOCIO

Una manera molt efectiva de promocionar un negoci és utilitzant el marchandising. Des de fa temps en Llima plena creatius realitzem els següents productes:
-Xapes
-Espills
-Imants

És interessant conèixer el tipus d’establiment al que li anem a realitzar aquest servei, que producte ofereix i que tipus de clients té per a poder assignar el producte més adequat.

En aquest cas per a la perruqueria Elsa & Co, que es troba a Gandia, s’han realitzat uns espills de butxaca amb el logotip de la perruqueria. Que millor producte per a veure lo resalaos i resalaes que estan els seus clients i clientes.

EL PRODUCTE
L’espill té un diàmetre de 59mm, molt còmode per a portar-ho en un moneder.

EL DISSENY
En aquest cas el disseny està compost pel logotip identificador de l’empresa i per les dades de contacte, adreça i telèfon.

En Llima plena a més de l’espill, realitzem el disseny que es necessite.

Per a qualsevol consulta podeu enviar un mail a llimaplena@gmail.com

 

SAMARRETA PERSONALITZADA AMB UNA IL·LUSTRACIÓ D’ESCACS

48 camiseta personalizada ajedrez3.jpg

Vos explique aquest projecte. Havia de fer una samarreta personalitzada per a una persona molt aficionada als escacs. Ja comptaven amb una idea preconcebuda de color del teixit i del concepte de la il·lustració.
LA IL·LUSTRACIÓ
Es va realitzar una il·lustració que consistia en dues fitxes d’escacs, el rei i la reina lluitant en aquest cas amb espases, li donava un caire més còmic al dibuix.

Es van utilitzar colors blanc i gris molt fosc per a les fitxes i es va jugar amb diferents tons de gris per a fer els diferents sombrejats.
LA TÈCNICA D’IMPRESSIÓ
Aquesta tècnica per a mi era nova, no l’havia utilitzat abans i en aquest cas pels colors que s’utilitzaven tant en la il·lustració com el que tenia la camisa ja de per si mateix, m’espantaven prou, però fent proves d’impressió i pujant i baixant intensitats dels grisos es va aconseguir una samarreta molt xula.

Com vos deia aquesta tècnica era nova per a mi. És un vinil a tot color que permet realitzar una il·lustració amb tots els colors que es desitge i després traslladar-ho a la samarreta. La textura és molt pareguda al vinil, al meu semblar és una poc més suau que el vinil tradicional de manaera que si s’utilitza en una il·lustració de gran tamany no queda una samarreta exageradament ert per l’àrea del dibuix i açò diu molt al seu favor.

Quant a durabilitat del dibuix, no tinc dades.
Crec que vaig a tindre que fer una altra per a mi i poder comprovar-ho, per cert ho estic desitjant, ja vos mostraré el resultat.

CAMISETA PERSONALIZADA CON UNA ILUSTRACIÓN DE AJEDREZ

48 camiseta personalizada ajedrez3

 

Os cuento este proyecto. Tenía que hacer una camiseta personalizada para una persona muy aficionada al ajedrez. Ya contaban con una idea preconcebida de color del tejido y del concepto de la ilustración.

 

LA ILUSTRACIÓN

Se realizó una ilustración que consistía en dos fichas de ajedrez, el rey y la reina luchando en este caso con espadas, le daba un cariz más cómico al dibujo.

Se utilizaron colores blanco y gris muy oscuro para las fichas y se jugó con diferentes tonos de gris para hacer los diferentes sombreados.

 

LA TÉCNICA DE IMPRESIÓN

Esta técnica para mí era nueva, no la había utilizado antes y en este caso por los colores que se utilizaban tanto en la ilustración como el que tenía la camisa ya de por sí, me asustaban bastante, pero haciendo pruebas de impresión y subiendo y bajando intensidades de los grises se consiguió una camiseta muy chula.

Como os decía esta técnica era nueva para mí. Es un vinilo a todo color que permite realizar una ilustración con todos los colores que se desee y luego al trasladarla a la camiseta. La textura es muy parecida al vinilo, a mi parecer es más un poco suave que el vinilo tradicional por lo que si se emplea en una ilustración de gran tamaño no queda una camiseta exageradamente tiesa por el área del dibujo y eso dice mucho a su favor.

En cuanto a durabilidad del dibujo, no tengo datos.

Me temo que voy a tener que hacer otra para mí y poder comprobarlo, por cierto lo estoy deseando, ya os mostraré el resultado.

DISSENY FULLET I TARGETA PER A IST SPAIN

47-ist-spain

Moltes vegades ocorre que el que comença sent un únic disseny acaben sent diversos treballs. Hi ha alguna cosa positiva en açò i és que els ha agradat el que has fet i et confien un altre projecte, però d’altra banda no es pot unificar el concepte totalment des del principi.

En aquest cas Ist spain, és una empresa d’incentius que treballa amb el mercat alemany i que brinda a les empreses l’oportunitat de viatjar amb el seu equip a València i Barcelona per a “fer pinya”, realitzant reunions, convivències, activitats a l’aire lliure, etc.

En aquest cas, em van encarregar la composició d’una targeta de visita amb un logotip ja dissenyat, així que em vaig adaptar a ell. Es dissenyà a una cara, la definició del logotip original tampoc permetia utilitzar-ho de manera individual en una de les cares i posar les dades en l’altra, ja que la imatge no tenia la suficient definició.

El segon treball va ser el disseny d’un fullet, en principi el disseny estava pensat perquè estiguera la informació en una única cara.

EL CONCEPTE DEL FULLET
Vaig pensar en un disseny geomètric inspirant-me en els panells d’abella. Les abelles treballen en equip, i l’objectiu d’aquesta empresa són els viatges d’incentiu perquè les empreses treballen en equip també.

En cada cel·la hi ha una activitat o un lloc.

ELS COLORS
Vaig utilitzar el color taronja igual que en la targeta de visita per a unificar la imatge.

Una vegada presentat el fullet l’empresa va voler afegir més informació, vaig intentar dividir aquesta informació perquè cada concepte quedara en una de les cel·les igual que amb les imatges de la part davantera.

Us deixe el link de la Web de ist Spain per si voleu fer-li una ullada.

DISEÑO DE FOLLETO Y TARJETA PARA IST SPAIN

47-ist-spain

Muchas veces ocurre que lo que empieza siendo un único diseño acaban siendo varios trabajos. Hay algo positivo en ello y es que les ha gustado lo que has hecho y te confían otro proyecto, pero por otro lado no se puede unificar el concepto totalmente desde el principio.

En este caso Ist spain, es una empresa de incentivos que trabaja con el mercado alemán y que brinda a las empresas la oportunidad de viajar con su equipo a Valencia y Barcelona para “hacer piña”, realizando reuniones, convivencias, actividades al aire libre, etc.

En este caso, me encargaron la composición de una tarjeta de visita con un logotipo ya diseñado, así que me adapté a él. Se diseño a una cara, la definición del logotipo original tampoco permitía utilizarlo de manera individual en una de las caras y poner los datos en la otra, ya que la imagen no tenía la suficiente definición.

El segundo trabajo fue el diseño de un folleto, en principio el diseño estaba pensado para que estuviese la información en una única cara.

EL CONCEPTO DEL FOLLETO

Pensé en un diseño geométrico inspirándome en los paneles de abeja. Las abejas trabajan en equipo, y el objetivo de esta empresa son los viajes de incentivo para que las empresas trabajen en equipo también.

En cada celda hay una actividad o un lugar.

LOS COLORES

Utilicé el color naranja al igual que en la tarjeta de visita para unificar la imagen.

Una vez presentado el folleto la empresa quiso añadir más información, intenté dividir esta información para que cada concepto quedase en una de las celdas al igual que con las imágenes de la parte delantera.

Os dejo el link de la Web de ist Spain por si queréis echarle un vistazo.

 

DISSENY IMANS PROMOCIONALS PER A HFE

46-iman-hfe-01-01

Una manera de promocionar el teu negoci, esdeveniment, una inauguració i molt més és fent marxandatge.

En LLima plena podem proporcionar-te imants, espills i xapes. No fa falta que tingues un disseny previ, fins i tot podem fer diversos dissenys en una mateixa comanda.

En aquest cas preparem uns imants per a HFE nutrició i entrenament.

El primer conté les dades de contacte quasi podria dir-se que és una targeta de visita.

El segon disseny pensem a inventar alguna frase motivadora. I el resultat va ser “La vida sana sabe mejor”, frase que s’està incorporant als dissenys posteriors, en altres suports, per a HFE.

Espere que us agrade.

Podeu demanar pressupost sense compromís en llimaplena@gmail.com