Archivos Mensuales: enero 2015

PERSONALITZACIÓ D’EVENTS

14 personalitzacion de celebraciones

Hi ha moltes maneres de celebrar un event i sobretot per als xiquets i xiquetes, en els que la il·lusió de vegades va unida a un personatge de ficció, siga un dibuix animat, de pel·lícula, còmic, etc.

En aquest cas, Maite és una enamorada de la serie Violeta i vàrem voler personalitzar ant les invitacions com la decoració.

Vaig realitzar un muntatge junt amb el seu personatge preferit en la invitació d’aniversari. En aquest cas es va haver de redibuixar la tipografia de Maite imitant a la tipografia de Violeta, malgrat que hi han paregudes, és una tipografia en exclusiva per a eixa sèrie i per tant no es podria trobar.

Per a la decoració estan molt de moda els banderins, vam emprar les mateixes imatges del disseny de la targeta tant de Maite com les de Violeta per a realitzar aquests elements decoratius.

S’imprimeixen tant les targetes com els banderins i ja tenim decoració personalitzada d’una manera senzilla i econòmica, després els elements que es vulguen afegir és altra cosa.

Crec que a Maite li va fer molta il·lusió el que van preparar els seus papis.

PERSONALIZACIÓN DE EVENTOS

14 personalitzacion de celebraciones

Hay muchas maneras de celebrar un evento y sobretodo para los niños y las niñas, en los que la ilusión muchas veces va unida a un personaje de ficción, sea dibujo animado, película, cómic, etc.

En este caso, Maite es una enamorada de la serie Violeta y quisimos personalizar tanto las invitaciones como la decoración.

Realicé un montaje junto a su personaje preferido en la invitación de cumpleaños. En este caso se tuvo que redibujar la tipografía de Maite imitando a la tipografía de Violeta, que, aunque hay parecidas, es una tipografía en exclusiva para esa serie y por tanto no se podía encontrar.

Para la decoración están muy de moda los banderines, utilizamos las mismas imágenes del diseño de la tarjeta tanto de Maite como de Violeta para realizar estos elementos decorativos.

Se imprimen tanto las tarjetas como los banderines y ya tenemos decoración personalizada de un modo sencillo y económico, luego los elementos que se quieran añadir es otra cosa.

Creo que a Maite le hizo mucha ilusión lo que le prepararon sus papis.

IMPRESSIÓ DIRECTA TÈXTIL VS PINTURA TÈXTIL

13 camisa Erik impresio directa vs pincell

Quan vaig rebre aquesta encomanda, que consistia a fer una samarreta en la qual apareguera Fernando Alonso i el seu cotxe, per a Eric, un xiquet de 7 anys, vaig tindre dos dubtes, el primer i principal era a quin equip sen anava, jejeje, gràcies que la cosa es va resoldre en un parell de dies, i el segon dubte va ser quina tècnica emprar per a fer la samarreta.

Una vegada resolt el primer dubte, en vaig posar mans a l’obra, vaig voler provar la tècnica de l’estampació directa tèxtil que em permetia utilitzar un muntó de colors i era resistent.

Estampació directa tèxtil:
– Es pot treballar sobre cotó.
– Es pot estampar sobre samarreta blanca, com era el meu cas o sobre samarreta de colors.
– Segons el proveïdor té una durabilitat de 80 llavats, que no està gens mal, sempre amb aigua freda i planxat del revés.
– Un dels inconvenients, és que en aquest cas la planxa que utilitzava el proveïdor era massa gran per a una samarreta tan menuda, motiu per el qual vaig haver de buscar nou proveïdor. El tamany de les samarretes, és un detall que cal tenir en compte.
– El dibuix consistia en un muntatge fotogràfic, en aquest cas els colors eren molt foscs, el negre del cotxe i el fons, que en pantalla es diferenciaven perfectament, en la samarreta quedaven més unificats, pel que cal fixar-se quan el dibuix i els fons són obscurs o de colors pareguts.
– Respecte al cost, depèn del proveïdor, però resulta un poc elevat, entre sis i nou euros més la samarreta, així que si és, per a fer-se una samarreta personal, està bé, però si el que volem és realitzar dissenys per a comercialitzar, o molta quantitat d’un mateix disseny cal estudiar-ho.

Samarreta pintada a mà:
– El més complicat és realitzar el dibuix previ, en aquest cas vaig emprar el traçat que tenia preparat del muntatge amb photoshop, per a no haver de preocupar-me per les proporcions, i dins d’aquest perfilat vaig començar a dibuixar tots els detalls.
– Respecte al cost, és el de la peça de roba a utilitzar i el desgast que fem de les pintures que ja tenim.
– Un avantatge d’utilitzar pintura és que es poden comprar colors primaris i mesclar-los per a aconseguir altres tonalitats.

Si haguera d’escollir una de les dues opcions, en quede amb la pintura a mà, a més és que m’encanta pintar i en permet fer més destrellats.

IMPRESIÓN DIRECTA VS PINTURA TEXTIL

13 camisa Erik impresio directa vs pincell

Cuando recibí este encargo, que consistía en hacer una camisa en la que apareciese Fernando Alonso y su coche, para Eric, un nene de 7 años, tuve dos dudas, la primera y principal era a qué equipo se iba, ejejje, menos mal que la cosa se resolvió en un par de días, y la segunda fue qué técnica utilizar para realizar la camiseta.

Una vez resuelta la primera duda, me puse manos a la obra, quise probar la técnica de la estampación directa textil que me permitía utilizar un montón de colores y era duradera.

Estampación directa textil:

– Se puede trabajar sobre algodón.

– Se puede estampar sobre camisa blanca, como era mi caso o sobre camisa de colores.

– Según el proveedor tiene una durabilidad de 80 lavados que no está nada mal, siempre con agua fría y planchado del revés.

– Uno de los inconvenientes, es que en este caso la plancha que utilizaba el proveedor era demasiado grande para una camisa tan pequeña, por lo que tuve que buscar un nuevo proveedor. El tamaño de las camisetas, es un detalle que hay que tener en cuenta.

– El dibujo consistía en un montaje fotográfico, en este caso los colores eran muy oscuros, el negro del coche y el fondo, que en pantalla se diferenciaban perfectamente, en la camiseta quedaban más unificados, por lo que hay que tener mucho ojo cuando el dibujo y los fondos son oscuros o de colores similares.

– En cuanto al coste, depende del proveedor, pero resulta algo elevado, entre seis y nueve euros más la camiseta, por lo que si es para realizarse una camisa personal está bien, pero si lo que queremos es realizar diseños para comercializar, o mucha cantidad de un mismo diseño hay que estudiarlo.

Camiseta pintada a mano:

– Lo más complicado es realizar el dibujo previo, en este caso utilicé el trazado que tenía preparado en el montaje de photoshop, para no tener que preocuparme por las proporciones, y dentro de este perfilado empecé a dibujar todos los detalles.

– Esta técnica también permite el lavado, en agua fría y planchado del revés, tiene mucha durabilidad, aunque no puedo cuantificar los lavados.

– Respecto al coste, es el de la prenda a utilizar y el desgaste que hagamos de las pinturas que ya tenemos.

– Una ventaja de utilizar pintura es que se pueden comprar colores primarios y mezclarlos para conseguir otras tonalidades.

Si tuvieses que escoger una de las dos opciones me quedo con la pintura a mano, además es que me encanta pintar y permite hacer muchas más locuras.

COM FER UN PACKAGING HANDMADE

12 packaging

Aquesta és una mostra de la versatilitat que té qualsevol proposta de packaging. En aquest cas he vollgut preparar un targeter per a que continga unes targetes de visita.

la idea es realitzar un targeter de 5 x 5 cm i amb una profunditat de 0,5 cm. En el següent enllaç podreu descargar la plantilla.

Aquest disseny és molt sencill, he minimitzat les pestanyes, per a facilitar els plegaments del paper. En la plantilla podreu trobar dos dibuixos, en u queda marcat de vert les zones a doblar i de morat l’àrea a retallar, en el segón apareix la silueta sense les zones a plegar marcades per a que el decoreu com vullgau sense que es vegen les línies.

El més divertit és decorar aquestes caixes: utilitzant papers de scrap o cualsevol full de color, no fa falta utilitzar cartulines. Amb un full d’un grossor de uns 95 ó 10 gr. la caixeta tindrá la resistència suficient, malgrat que quan més sucre més dolç. L’ús de troquels amb formes divertides, cintes, llaços, papers d’altres colors, washi tape, cordons, cordell, llana, etc. conseguiràn multitut de possibilitats. Imaginació al podeeeeer!.

Per a les caixes que he dissenyat he emprat:

Caixa amb tulipà: he emprat un full de paper reciclat, una vegada retallada i doblada la plantilla he tancat la caixeta amb dos quadradets de washi tape. Amb un troquel he fet en la solapa la forma de tulipà i per davall he pegat un troç de paper groc per a que es vegera el contrast de color. Per a mantenir tancada la solapa he fet una xicoteta cinta de paper.

Caixa amb floretes: amb el mateix tipus de full que en l’anterior, he emprat un programa de disseny per a ralitzar els dibuixos i imprimir-ho així. pero si no tens aquest programa pots obrir la plantilla en un Word i ampliar-la al màxim o utilitzar el programa Paint que tenen els ordeandors dins dels accesoris. o simplement pintar-la a mà. En aquest cas la manera de tancar l’he realitzat fent dos talls en les solapes laterals y he introduit els cantons de una de les solapes quadrades.

Caixa amb logotip: jo he insertat el logo amb el programa de disseny, pero es pot insertar també en un document Word, en Paint o es pot utilitzar cualsevol cunyo. Per a mantenir la caixa tancada he emprat uns xicotets quadradets de washi tape.

Espere que vos hagen agradat aquestes propostes i que vos hagen donat una idea per a fer les vostres creacions.

CÓMO HACER UN “PACKAGING HANDMADE”

12 packaging

Esta es una muestra de la versatilidad que tiene cualquier propuesta de packaging. En este caso he querido preparar un tarjetero para que contenga unas tarjetas de visita.

La idea es realizar un tarjetero de 5 x 5 cm. y con una profundidad de 0,5 cm. En el siguiente enlace podréis descargar la plantilla. https://www.facebook.com/LlimaPlena/photos/a.937890792917668.1073741845.590246161015468/937890856250995/?type=3&theater

Este diseño es muy sencillo, he minimizado las pestañas, para facilitar los pliegues del papel. En la plantilla podréis encontrar dos dibujos, en uno queda marcado de verde las zonas a doblar y de morado el área a recortar, en el segundo aparece la silueta sin las dobleces marcadas para que la decoréis como queráis sin que se vean las líneas.

Lo más divertido es decorar estas cajas; utilizando papeles de scrap o cualquier folio de color, no hace falta utilizar cartulinas. Con una hoja de un grosor de unos 95 ó 100 gr. la cajita tendrá la resistencia suficiente, aunque cuando más azúcar más dulce. El uso de troqueles con formas divertidas, cintas, lazos, papeles de otros colores, washi tape, cordones, cordel, lana, etc. conseguirán multitud de posibilidades. ¡Imaginación al podeeeeer!.

Para las cajas que he diseñado he utilizado:

Caja con tulipán: he utilizado una hoja de papel reciclado, una vez cortada y doblada la plantilla he cerrado la cajita con dos cuadraditos de washi tape. Con un troquel he hecho en la solapa la forma de tulipán y por debajo he pegado una tira de papel amarillo para que se viese el contraste de color. Para mantener cerrada la solapa he hecho una pequeña cinta de papel.

Caja de florecitas: con el mismo tipo de hoja que el anterior he utilizado un programa de diseño para realizar los dibujos y imprimirlo ya así. Pero que si no tienes este programa puedes abrir la plantilla en un documento Word y ampliarla al máximo o utilizar el programa Paint que tienen los ordenadores dentro de los accesorios, o simplemente pintarla a mano. En este caso el cierre lo he hecho realizando dos cortes en las solapas laterales y he introducido las esquinas de la solapa cuadrada.

Caja con logotipo: yo he insertado el logo con el programa de diseño pero se puede insertar también en un documento Word, en Paint o se puede utilizar cualquier cuño. Para mantener la cajita cerrada he utilizado unos pequeños cuadrados de washi tape.

Espero que os hayan gustado estas propuestas y que os hayan dado una idea para hacer vuestras creaciones.