Archivos Mensuales: mayo 2015

DISSENY DE LA CARTELERIA D’UNA JORNADA CREATIVA

Mock up jornada creativa 23 maig

Res que ací vos vinc a mostrar altre treballet de disseny gràfic. En aquest cas es tracta de la carteleria per a una jornada creativa que organitza la pàgina Web www.mujeresconhabitacionpropia.com i la seua tenda on-line www.vivalawoolf.com el seu principal objectiu és l’empoderament de les dones i amb aquesta idea s’ha realitzat la jornada.

Una vegada es té clara la temàtica de la jornada i el púbic objectiu, he volgut aportar el meu particular granet d’arena en qüestió de disseny pur i dur, per a evitar els estereotips dels quals tant en queixe, no hi ha rosa, no hi ha morat i no hi ha cos estupendíssim d’una model.

He jugat amb els colors base dels logotips de les dues pàgines, un blau mar i un verd mar, bo açò almenys que pose el pantone exacte depén de l’ull que ho mire, jejejje. Respecte a la tipografia, l’he he anat canviat per a donar notorietat a alguns apartats i aconseguir, amb tot el conjunt, una imatge més uniforme.

Quant a la il·lustració volia que es notara que era una jornada feta per dones i per a recolzar a la dona i en va pareixer interessant fer una figura que ho mostrara a simple vista.

La composició està formada per una silueta de dona, a la altura del cap i del braç apareixen xicotetes circumferències com a al·legoria a la crativitat que ix dels nostres caps i també de les nostres mans. He considerat important evitar qualsevol silueta extremadament estilitzada, ya que em cansa prou el tema i com tenia llibertat he fet un cos al meu parèixer, amb forma de guitarra, vaja el cos que diuen que tenim les dones, això si, si vos fixeu és una guitarra elèctrica, per la força i la potència.

Una vegada aprovat el cartell, es va dissenyar la portada per a anunciar la jornada per les xarxes socials i el mateix cartell amb format per a mòbil, també es van dissenyar les targetes identificatives de les participants al esdeveniment.

Espere que vos haja agradat i escolteu ja que estem passeu a visitar-nos. Recordeu el dia 23 de maig en el Centre d’Interpretació Musical de Benimaclet. Stands creatius per a practicar el mecenzatgo de nous projectes, xarrades, audiovisuals, tallers, art en viu. Vos passe un enllaç a la jornada.

DISEÑO DE LA CARTELERÍA DE UNA JORNADA CREATIVA

Mock up jornada creativa 23 maig

Pues nada aquí os vengo a mostrar otro trabajito de diseño gráfico. En este caso se trata de la cartelería para una jornada creativa que organiza la página Web www.mujeresconhabitacionpropia.com y su tienda on-line www.vivalawoolf.com. Su principal objetivo es el empoderamiento de las mujeres y con esta idea se ha realizado la jornada.

Una vez se tiene clara la temática de la jornada y el público objetivo, he querido aportar mi particular granito de arena en cuestión de diseño puro y duro, para evitar los estereotipos de los que tanto me quejo, no hay rosa, no hay morado y no hay cuerpo estupendísimo de una modelo.

He jugado con los colores base de los logotipos de las dos páginas un azul mar y un verde mar, bueno esto al menos que ponga el pantone exacto depende del ojo que lo mira, jejeje. Respecto a la tipografía, la he ido cambiando para dar notoriedad a algunos apartados y conseguir, con todo el conjunto, una imagen más uniforme.

En cuanto a la ilustración quería que se notase que era una jornada hecha por mujeres y en apoyo a la mujer y me pareció interesante hacer una figura que lo mostrase a simple vista.

La composición está formada por una silueta de mujer, a la altura de la cabeza y del brazo aparecen pequeñas circunferencias como alegoría a la creatividad que sale de nuestras cabezas y también de nuestras manos. He considerado importante evitar cualquier silueta extremadamente estilizada, ya que me cansa bastante el tema y como tenia libertad he hecho un cuerpo a mi parecer, con forma de guitarra, vamos el cuerpo que dicen que tenemos las mujeres, eso si, si os fijáis es una guitarra eléctrica, por la fuerza y potencia.

Una vez aprobado el carel, se diseñó la portada para anunciar la jornada por redes sociales y el mismo cartel con formarto para móvil, también se diseñaron las tarjetas identificativas de las participantes al evento.

Espero que os haya gustado y oye ya que estamos pasad a visitarnos. Recordad el día 23 de mayo en el Centro de Interpretación Musical de Benimaclet. Stands creativos para practicar el mecenzago de nuevos proyectos, charlas, audiovisuales, talleres, arte en vivo. Os paso un enlace a la jornada.