Archivos Mensuales: agosto 2015

PACKAGING ENVÀS DE COSMÈTICA DE LA MARCA ELINNÉ

32 packaging elinné linea1

Havia de fer una proposta de packaging per a l’envàs d’un producte cosmètic amb una forma circular, per a açò havia de dissenyar la caixa, l’etiqueta del pot, i el prospecte amb totes les dades del producte. A més vaig afegir un suport a l’interior de la caixa perquè mantinguera el recipient ferm, és a dir que no ho deixara ballant d’un costat a un altre i per a sostenir el prospecte, més endavant ho explicaré.

En el breefing que en van facilitar la idea principal era oferir una imatge neta, senzilla i elegant i així que ens vam posar a pensar. Era una crema anticel·lulítica de la marca valenciana Elinné, de consum en centres d’estètica especialitzats i venda també a les clientes d’aquests centres.

Una vegada dissenyat el patró de la caixa, les grandàries dels prospectes i redistribuït el contingut del text, vaig prendre com a referència el Pantone del logotip que és un blau mar metal·litzat, i vaig jugar amb ell en tot el projecte.

32 packaging elinne linea 2

La caixa del producte
Era una caixa quadrada en blanc vorejada per una fina línia inferior en el color blau metal·litzat del logotip. Quan la caixa s’obria també apareixien les solapes interiors d’aquest mateix color.

L’etiqueta del recipient
És una etiqueta doble, en la part el nom del producte, i en la posterior les dades reglamentàries.

El suport interior
Constava d’una plantilla que doblegada subjectava el recipient. La meua proposta en aquest suport era afegir un extra, una ranura en la qual es poguera inserir el prospecte i evitar, una cosa que almenys a mi em dóna molta ràbia, i és tenir sempre el paperet destorbant, d’aquesta manera es podia tenir sempre a mà sense que incordiara cada vegada que s’haguera d’utilitzar el producte.

Com la proposta inicial no ho contenia vaig dissenyar dos prospectes un amb el que se’m va demanar en el brifing i l’altre adaptat a la meua idea.

Els prospectes o fullets
D’una banda hi havia un fullet amb un plec per la meitat en vertical i al seu torn amb diversos dobles en horitzontal. Si us fixeu a la foto el logotip i el text no estan en el mateix sentit, però una vegada plegat el fullet es veu tot perfectament.

El segon fullet es va maquetar tenint en compte un espai extra, com si anara una llengüeta; perquè quedara a la vista una vegada introduïrem el fullet dins del suport de la caixa. D’aquesta manera es podia consultar sempre que es volguera sense destorbar.

PACKAGING ENVASE DE COSMÉTICA DE LA MARCA ELINNÉ

32 packaging elinné linea1

Tenía que hacer una propuesta de packaging para el envase de un producto cosmético con una forma circular, para ello debía diseñar la caja, la etiqueta del tarro, y el prospecto con todos los datos del producto. Además añadí un soporte en el interior de la caja para que mantuviese el recipiente firme, es decir que no lo dejase bailando de un lado a otro y para sostener el prospecto, más adelante lo explicaré.

En el breefing que me facilitaron la idea principal era ofrecer una imagen limpia, sencilla y elegante y ahí que nos pusimos a pensar. Era una crema anticelulítica de la marca valenciana Elinné, de consumo en centros de estética especializados y venta también a las clientas de estos centros.

Una vez diseñado el patrón de la caja, los tamaños de los prospectos y redistribuido el contenido del texto, tomé como referencia el Pantone del logotipo que es un azul mar metalizado, y jugué con el en todo el proyecto.

32 packaging elinne linea 2

La caja del producto

Era una caja cuadrada en blanco bordeada por una fina línea inferior en el color azul metalizado del logotipo. Cuando la caja se abría también aparecían las solapas interiores de este mismo color.

La etiqueta del recipiente

Es una etiqueta doble, en la parte el nombre del producto, y en la posterior los datos reglamentarios.

El soporte interior

Constaba de una plantilla que doblada sujetaba el recipiente. Mi propuesta en este soporte era añadir un extra, una ranura en la que se pudiese insertar el prospecto y evitar, algo que por lo menos a mí me da mucha rabia, y es tener siempre el papelito incordiando, de este modo se podía tener siempre a mano sin que molestase cada vez que se tuviese que utilizar el producto.

Como la propuesta inicial no lo contenía diseñé dos prospectos uno con lo que se me pidió en el brifing y el otro adaptado a mi idea.

Los prospectos o folletos

Por un lado había un folleto con un pliegue por la mitad en vertical y a su vez con varios dobleces en horizontal. Si os fijáis en la foto el logotipo, el texto no están en el mismo sentido, pero una vez plegado el folleto se ve todo perfectamente.

El segundo folleto se maquetó teniendo en cuenta un espacio extra, como si fuese una lengüeta; para que quedase a la vista una vez introdujésemos el folleto dentro del soporte de la caja. De este modo se podía consultar siempre que se quisiese sin estorbar.

IMATGE CORPORATIVA DE CREATIVA’S BOLENA’S

31 creativas bolenas logo

La imatge corporativa de Creativa’s Bolena’s, pertany a una marca de complements fets amb molta estima i creat per dues germanes.

EL LOGOTIP
A l’hora de realitzar el logotip tenia dos elements a tenir en compte, d’una banda el nom Creativa’s Bolena’s, originat en els personatges del S.XVI de les germanes Bolena, per qui sentien admiració aquestes creatives i d’altra banda vaig observar el producte que realitzaven, molt actual i amb articles dotats d’un toc especial.

La meua conclusió va ser que havia de dissenyar un logotip que fera referència a l’època històrica a la qual pertanyien les germanes Bolena, així que vaig designar com a element principal un medalló, però també havia de contenir uns traços més moderns, per això vaig posar especial interès a utilitzar una tipografia una miqueta (vintage), perquè trencara amb les tipografies molt -historiades- que veiem quan ens referim a èpoques passades, però tampoc és excessivament moderna. Crec que la unió del medalló i la tipografia per al nom a més de la manuscrita i dolça per al “claim”, aconsegueix una imatge equilibrada i representativa del que volia transmetre. Bé vosaltres esteu a l’altre costat ja em direu com ho percebeu. jejejj.

Per a triar el color del logotip volia fugir del rosa per als complements femenins així que la meua imaginació va pensar en els velluts de les vestidures de l’època, rojos, violetes, blaus i al final em vaig decidir per una mescla, per això el color principal és un roig vi quasi albergínia sobre un beis clar.

31 creativas bolenas papeleria

PAPERERIA BÀSICA
Una vegada creat el logotip havia de pensar en com plasmar aquest en la papereria. Elles necessitaven una targeta de visita, sobre i carta per als enviaments i invitació per a algun esdeveniment, també era necessari dissenyar els suports per a les seues creacions, en aquest cas per a les arracades llargues.

Una altra vegada vaig tornar la vista arrere al moment històric de les germanes Bolena i vaig prendre com a element principal la flor de Lis, flor insígnia de la seua família.

Vaig dissenyar una flor de lis, i la vaig aplicar com un patró repetitiu com a fons dels diferents elements, jugant en positiu i en negatiu amb aquesta il·lustració.

L’element que més m’agrada de tota la serie és la targeta de visita, amb un disseny quadrat de 5×5 cm. imprès a dues cares, d’una banda el logotip sobre fons blanc i per un altre amb el fons de flors de lis en beis degradat sobre el pantone del logo, apareixen les dades de contacte.

A l’hora de plantejar-se una imatge corporativa s’ha de fer un treball de recerca, a part de l’estudi obligatori del mercat actual, el nom de l’empresa, el producte i altres aspectes que ens poden ajudar a aconseguir un bon el resultat final.

Espere que vos haja agradat

IMAGEN CORPORATIVA DE CREATIVA’S BOLENA’S

31 creativas bolenas logo

La imagen corporativa de Creativa’s Bolena’s, pertenece a una marca de complementos hechos con mucho mimo y creado por dos hermanas.

EL LOGOTIPO

A la hora de realizar el logotipo tenía dos elementos a tener en cuenta, por un lado el nombre Creativa’s Bolena’s, originado en los personajes del S.XVI de las hermanas Bolena, por quién sentían admiración estas creativas y por otro lado observé el producto que realizaban, muy actual y con artículos dotados de ese toque especial

Mi conclusión fue que tenía que diseñar un logotipo que hiciese referencia a la época histórica a la que pertenecían las hermanas Bolena, así que designé como elemento principal un camafeo, pero también debía contener unos trazos más modernos, para ello puse especial interés en utilizar una tipografía un tanto (vintage), para que rompiese con las tipografías muy -historiadas- que vemos cuando nos referimos a épocas pasadas, pero tampoco es excesivamente moderna. Creo que la unión del camafeo y la tipografía para el nombre además de la manuscrita y dulce para el “claim”, consigue una imagen equilibrada y representativa de lo que quería transmitir. Bueno vosotros y vosotras estáis al otro lado ya me diréis como lo percibís. jejejj

Para elegir el color del logotipo quería huir del rosa para los complementos femeninos así que mi imaginación pensó en los terciopelos de los ropajes de la época, rojos, violetas, azules y al final me decidí por una mezcla, por ello el color principal es un rojo vino casi berenjena sobre un beis claro.

31 creativas bolenas papeleria

PAPELERÍA BÁSICA

Una vez creado el logotipo tenía que pensar en como plasmar este en la papelería. Ellas necesitaban una tarjeta de visita, sobre y carta para los envíos e invitación para algún evento, también era necesario diseñar los soportes para sus creaciones, en este caso para los pendientes largos.

Otra vez volví la vista atrás al momento histórico de las hermanas Bolena y tome como elemento principal la flor de Lis, flor insignia de su familia.

Diseñé una flor de lis, y la apliqué como un patrón repetitivo como fondo de los diferentes elementos, jugando en positivo y en negativo con esta ilustración.

El elemento que más me gusta de toda la seria es la tarjeta de visita, con un diseño cuadrado de 5×5 cm. impreso a dos caras, por un lado el logotipo sobre fondo blanco y por otro con el fondo de flores de lis en beis degradado sobre el pantone del logo, aparecen los datos de contacto.

A la hora de plantearse una imagen corporativa se ha de hacer un trabajo de investigación, aparte del estudio, obligatorio, del mercado actual, el nombre de la empresa, el producto y otros tantos aspectos que nos pueden ayudar a conseguir un buen el resultado final.

Espero que os haya gustado

MANS COSINT

30 aquareles mans cosint

Aquestes aquarel·les pertanyen a la sèrie mans realitzant treballs artesanals. En aquest cas la temàtica és la costura.

Cosir, treball presentat com dolç, però de dolç no té res, un treball en el qual et deixes les mans, la vista i l’esquena. Tenen tot el meu respecte totes aquelles persones i sobretot aquelles dones que han estat cosint la roba de tota la família o com aquestes mans que fan autèntiques meravelles.

Inclús utilitzant un element “modern” com la màquina de repuntar, no deixa de tenir el caràcter artesanal.

De vegades la fotografia que em manen és molt interessant i em dol haver de tallar-la per a centrar-me en exclusiva en les mans i el detall principal del treball, en altres ocasions, com ha sigut el cas de les mans cosint, he hagut d’ampliar i quasi inventar el costat esquerre, per a poder enquadrar també el detall de la tela que estava cosint, era una pena perdre el que s’estava brodant.

Moltes gràcies a Judit Mas fossas de Arethaju i a Beatriz Gómez de El Rincón de Nochecita, companyes i veïnes de la Web www.mujeresconhabitacionpropia.com per facilitar-me fotos de les sues mans treballant.

Per cert vos convide a visitar les seues pàgines tenen coses xulíssimes.
Arethaju
El Rincón de Nochecita

MANOS COSIENDO

30 aquareles mans cosint

Estas acuarelas forman parte de la serie manos realizando trabajos artesanales. En este caso la temática es la costura.

Coser, trabajo presentado como dulce, pero de dulce nada, un curro en el que te dejas las manos, la vista y la espalda. Desde luego todo mi respeto a todas aquellas personas y sobretodo aquellas mujeres que han estado cosiendo la ropa de toda la familia o como estas manos que hacen auténticas maravillas.

Incluso utilizando un elemento “moderno” como la máquina de coser, no deja de tener el carácter artesanal.

Muchas veces la fotografía que me mandan es muy interesante y me duele tener que cortarla para centrarme en exclusiva en las manos y el detalle principal del trabajo, en otras ocasiones, como ha sido el caso de las manos cosiendo, he tenido que ampliar e inventar el lado izquierdo, para poder encuadrar también el detalle de la tela que estaba cosiendo, era una pena perder el detalle que se estaba bordando.

Muchas gracias a Judit Mas Fossas de Arethaju y a Beatriz Gómez de El Rincón de Nochecita, compañeras y vecinas de la Web www.mujeresconhabitacionpropia.com por facilitarme fotos de sus manos trabajando.

Por cierto os invito a visitar sus páginas tienen cosas chulísimas.

Arethaju

El Rincón de Nochecita