Archivos Mensuales: enero 2016

Logotip per a la Web Ajedrez España

38 ajedrez españa

Aquestes són tres versions per a un mateix logotip. És un disseny per a una pàgina Web, Ajedrez España, amb la temàtica dels escacs escacs.

Moltes vegades quan comence un logotip m’agrada anar fent proves a la babalà, dibuixant formes, examinant tipografies, fins que va eixint alguna cosa que m’agrada, al final el document inicial té una animalada de propostes, que he de seleccionar, transformar, rematar, i al final, la més encertada, és la que estudie a fons.

En aquest cas i deixant enrere unes altres esbossos, aquests tres logotips són tres variacions d’una mateixa idea.

La primera proposta és la de la part inferior esquerra, Escacs Espanya amb la J amb un lleuger gir, per a aportar-li moviment. És un logotip senzill, amb el nom complet de la Web i amb un fons quadrat, com a representació d’un tauler.

D’aquesta primera proposta, va eixir la segona, la de la part inferior dreta de la imatge. La idea era de jugar amb les inicials. Amb l’aportació d’Escacs Espanya per a posar la ratlleta de damunt de l’ena, perquè s’identificara la -e- amb Espanya, d’aqueixa manera la -e- ho deia tot.

L’última opció, que sempre és la més còmoda o la més vistosa, perquè es reconeix ràpidament el sector al que es dediquen, és la primera de la imatge, que deixa enrere el fons negre per a convertir-lo en un tauler d’escacs sobre el qual suren les inicials.

Quin vos ha agradat més com a logotip?

Logotipo para la Web Ajedrez España

38 ajedrez españa

Estas son tres versiones para un mismo logotipo. Es un diseño para una página Web, Ajedrez España, cuya temática es el ajedrez.

Muchas veces cuando empiezo un logotipo me gusta ir haciendo pruebas a lo loco, dibujando formas, examinando tipografías, hasta que va saliendo algo que me gusta, al final el documento inicial tiene una burrada de propuestas, que tengo que seleccionar, transformar, rematar, y al final, la más acertada, es la que estudio a fondo.

En este caso y dejando atrás otros muchos bocetos que se quedan en el tintero, estos tres logotipos son tres variaciones de una misma idea.

La primera propuesta es la de la parte inferior izquierda, Ajedrez España con la J con un ligero giro, para aportarle movimiento. Es un logotipo sencillo, con el nombre completo de la Web y con un fondo cuadrado, como representación de un tablero.

De esta primera propuesta, surgió la segunda, la de la parte inferior derecha de la imagen. La idea era de jugar con las iniciales. Con la aportación de Ajedrez España para poner la virgulilla, vaya el rayajo de encima de la eñe, para que se identificase la -e- con España, de ese modo la -e- lo decía todo.

La última opción, que siempre es la más cómoda o la más vistosa, porque se reconoce rápidamente el sector al que se dedican, es la primera de la imagen, que deja atrás el fondo negro para convertirlo en un tablero de ajedrez sobre el que flotan las iniciales.

¿Cual os ha gustado más como logotipo?