Archivos Mensuales: agosto 2016

IMATGE CORPORATIVA PER A HFE NUTRICIÓN Y ENTRENAMIENTO

42 imagen corporativa HFE nutricion y entrenamiento

Quan comence un projecte nou m’agrada investigar la imatge que té la competència per a fer algo diferent, però el client tenia ja una imatge molt associada a una fotografia d’una poma i després de pensar diferents opcions amb el client vam acabar relacionant el producte amb la poma, com a representació de salut.

En aquest cas el client és HFE nutrició i entrenament, un nutricionista que fa plans personalitzats adaptats a l’estil de vida del client, tant per a aprimar, per a portar un millor hàbit a l’hora de menjar, per salut o per a aconseguir un major rendiment esportiu.

EL LOGOTIP
Es va dissenyar una poma amb una il·lustració digital, la il·lustració no està dibuixada d’una manera simètrica ni perfectament proporcionada ja que volia donar-li un aire més relaxat i menys estricte, és com si s’haguera dibuixat a mà alçada.

Encara que la il·lustració siga més lliure, si que ha realitzat un estudi de proporcions i s’ha adaptat a la resta de components del logotip.

COLOR
S’ha utilitzat el pantone 376 C amb una tonalitat verda lluminosa per a la il·lustració i negre per a la tipografia.

Per a la papereria bàsica s’ha seleccionat la conversió en quadricomia que més s’aproximava al pantone, en aquest cas C60-M0-Y100-K0 i s’ha aplicat al color una opacitat del 26%.

TIPOGRAFIA
S’han utilitzat diverses tipografies per a la realització del logotip, sempre sense serifa ja que aquest logotip té suficients elements i no necessita de més decoracions. Sathu per a “HFE”, Eurostile per a “Health fitness & evolution” i Calibri per a “nutrició i entrenament”

TARGETA DE VISITA
A mi personalment m’agrada dissenyar les targetes a doble cara sobretot quan se li vol donar valor a la marca. Mentre per la cara davantera apareix únicament el logotip, la part posterior es converteix en un negatiu a color inserint la informació de contacte dins de la il·lustració de la poma.

PAPERERIA BÀSICA
S’ha dissenyat la fulla de carta, el sobre a doble cara i una factura.
Per a la papereria hem utilitzat la il·lustració de la poma amb un color degradat per a llevar-li intensitat. Únicament el sobre manté la solapa amb el color pantone del logotip perquè siga fàcilment asocidada.

Espere que vos haja agradat aquest treball.
Us deixe l’enllaç a la Web i al facebook del client per si voleu obtenir més informació.

I si esteu interessats a fer-vos una imatge corporativa per al vostre projecte podeu sol·licitar pressupost sense compromís a llimaplena@gmail.com

IMAGEN CORPORATIVA PARA HFE NUTRICIÓN Y ENTRENAMIENTO

42 imagen corporativa HFE nutricion y entrenamiento

Cuando empiezo un proyecto nuevo me gusta investigar la imagen que tiene la competencia para hacer algo diferente, pero el cliente tenía ya una imagen muy asociada a una fotografía de una manzana y después de pensar diferentes opciones con el cliente, acabamos relacionando el producto con la manzana como representación de salud

En este caso el cliente es HFE nutrición y entrenamiento, un nutricionista que hace planes personalizados adaptados al estilo de vida del cliente, tanto para adelgazar, para llevar un mejor hábito a la hora de comer, por salud o para conseguir un mayor rendimiento deportivo.

EL LOGOTIPO

Se diseñó una manzana con una ilustración digital, la ilustración no está dibujada de una manera simétrica ni perfectamente proporcionada ya que quería darle un aire más relajado y menos estricto, es como si se hubiese dibujado a mano alzada.

Aunque la ilustración sea más libre, si que ha realizado un estudio de proporciones y se ha adaptado al resto de componentes del logotipo.

COLOR

Se ha utilizado el pantone 376 C con una tonalidad verde luminosa para la ilustración y negro para la tipografía.

Para la papelería básica se ha seleccionado la conversión en cuatricomía que más se aproximaba al pantone, en este caso C60-M0-Y100-K0 y se ha aplicado al color una opacidad del 26%.

TIPOGRAFÍA

Se han utilizado varias tipografías para la realización del logotipo, siempre sin serifa ya que este logotipo tiene suficientes elementos y no necesita de más adornos. Sathu para “HFE”, Eurostile para “Health fitness & evolution” y Calibri para “nutrición y entrenamiento”

TARJETA DE VISITA

A mí personalmente me gusta diseñar las tarjetas a doble cara sobre todo cuando se le quiere dar valor a la marca. Mientras por la cara delantera aparece únicamente el logotipo, la parte trasera se convierte en un negativo a color insertando la información de contacto dentro de la ilustración de la manzana.

 PAPELERÍA BÁSICA

Se ha diseñado la hoja de carta, el sobre a doble cara y una factura.

Para la papelería hemos utilizado la ilustración de la manzana con un color degradado para quitarle intensidad. Únicamente el sobre mantiene la solapa con el color pantone del logotipo para que sea fácilmente reconocible.

Espero que os haya gustado este trabajo.

Os dejo el enlace a la Web y al facebook del cliente por si queréis obtener más información.

Y si estáis interesados en haceros una imagen corporativa para vuestro proyecto podéis solicitar presupuesto sin compromiso a llimaplena@gmail.com