Archivos Mensuales: octubre 2016

DISSENY IMANS PROMOCIONALS PER A HFE

46-iman-hfe-01-01

Una manera de promocionar el teu negoci, esdeveniment, una inauguració i molt més és fent marxandatge.

En LLima plena podem proporcionar-te imants, espills i xapes. No fa falta que tingues un disseny previ, fins i tot podem fer diversos dissenys en una mateixa comanda.

En aquest cas preparem uns imants per a HFE nutrició i entrenament.

El primer conté les dades de contacte quasi podria dir-se que és una targeta de visita.

El segon disseny pensem a inventar alguna frase motivadora. I el resultat va ser “La vida sana sabe mejor”, frase que s’està incorporant als dissenys posteriors, en altres suports, per a HFE.

Espere que us agrade.

Podeu demanar pressupost sense compromís en llimaplena@gmail.com

DISEÑO IMANES PROMOCIONALES PARA HFE

46-iman-hfe-01-01

Una manera de promocionar tu negocio, algún evento, una inauguración y mucho más es haciendo merchandising.

En LLima plena podemos proporcionarte imanes, espejos y chapas. No hace falta que tengas un diseño previo, incluso podemos hacer varios diseños en un mismo pedido.

En este caso preparamos unos imanes para HFE nutrición y entrenamiento.

El primero contiene los datos de contacto casi podría decirse que es una tarjeta de visita.

El segundo diseño pensamos en inventar alguna frase motivadora. Y el resultado fue “La vida sana sabe mejor”, frase que se está incorporando a los diseños posteriores, en otros soportes, para HFE.

Espero que os guste.

Podéis pedir presupuesto sin compromiso en llimaplena@gmail.com

DISSENY I MODIFICACIÓ DE FULLETS PER A HFE NUTRICIÓN Y ENTRENAMIENTO

45-folletos-hfe

Per a donar a conèixer un negoci una opció molt pràctica és realitzar un fullet on apareguen els serveis que ofereixes.

En aquest cas es va dissenyar un primer fullet per a HFE nutrición i entrenamiento. L’objectiu era:
1º Donar importància al logotip per a potenciar l’imatge de marca.
2º Que aparegueren els diferents serveis. En aquest cas els serveis es deduïen a través dels objectius que es volien aconseguir.
3º Fer un fullet original que cridara l’atenció: es dissenyà un fullet més pròxim a la il·lustració i no merament informatiu.

Calia canviar dades de contacte per tant s’havia de redissenyar el fullet, basant-nos en la idea que utilitzem per a la promoció de l’especial running, vam voler utilitzar el mateix tipus d’imatge per a tenir un concepte de publicitat més unificat i reconeixible.

Per al disseny del segon fullet la funció era:
1º Modificar dades de contacte i afegir la frase eslògan que s’està incorporant als nous dissenys “la vida sana sabe mejor”.
2º Diferenciar els serveis, d’una banda els destinats a una millora de la qualitat de vida i d’altra banda els serveis per a millorar el rendiment esportiu.
3º Quant a disseny volia que en aquest cas la il·lustració estaguera formada per una mà que ofereix una poma com a metàfora per a oferir salut. La poma és el logotip de HFE nutrició.
4º La Web ha de destacar, per la qual cosa ocupa un lloc privilegiat dins de tota la composició.

Espere que vos haja agradat

DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE FOLLETOS PARA HFE NUTRICIÓN Y ENTRENAMIENTO

45-folletos-hfe

Para dar a conocer un negocio una opción muy práctica es realizar un folleto en el que aparezcan los servicios que ofreces.

En este caso se diseño un primer folleto para HFE nutrición y entrenamiento. El objetivo era:

1º Dar importancia al logotipo para potenciar la imagen de marca.

2º Que apareciesen los diferentes servicios. En este caso los servicios se deducían a través de los objetivos que se querían conseguir.

3º Hacer un folleto original que llamase la atención: se diseñó un folleto más próximo a la ilustración y no meramente informativo.

Al tener que cambiar datos de contacto se tenía que rediseñar el folleto, basándonos en la idea que utilizamos para la promoción del especial running, quisimos utilizar el mismo tipo de imagen para tener un concepto de publicidad más unificado y reconocible.

Para el diseño del segundo folleto la función era:

1º Modificar datos de contacto y añadir la frase eslogan que se está incorporando a los nuevos diseños “la vida sana sabe mejor”.

2º Diferenciar los servicios, por un lado los destinados a una mejora de la calidad de vida y por otro lado los servicios para mejorar el rendimiento deportivo.

3º En cuanto a diseño quería que en este caso la ilustración estuviera formada por una mano que ofrece una manzana como metáfora para ofrecer salud. La manzana es el logotipo de HFE nutrición.

4º La Web ha de destacar, por lo que ocupa un lugar privilegiado dentro de toda la composición.

Espero que os haya gustado