Archivos Mensuales: abril 2018

DISSENY DEL LLIBRE DE FIRMES PER A UNA BODA

IMG_20180404_192950054~2

Paco i Llúcia volien un llibre de signatures perquè en les seues noces els seus convidats els deixaren missatges de record d’aquest dia tan especial.

Ho tenien clar les cobertes havien de ser de fusta. L’interior havia de contenir 20 fulles en les quals aparegueren fotos seues, però que no foren l’element principal, és a dir que la decoració tinguera major importància que les seues imatges. El motiu principal de l’ornamentació serien les flors.

PORTADA DEL LLIBRE
La portada és disseny i obra de Paco. Amb els elements que tenia de les invitacions va fer una composició, la veritat que molt encertada.

L’INTERIOR DEL LLIBRE
Les fotografies es van degradar per les vores per a intentar que s’integraren millor en la composició i no marcaren tant la seua posició dins del disseny.

L’àlbum està format per 20 pàgines, cadascuna d’elles té una decoració floral diferent, a voltes utilitzant les flors d’una manera més lliure i unes altres fent composicions com si foren centres decoratius.

Cada flor que es va dissenyar es va pensar expressament per a la foto que acompanyava, guardant alguna relació amb la imatge, fora per la història que contenia, per la tonalitat predominant de la foto, etc.

Per a les il·lustracions de les flors es van dibuixar, per a la majoria de les pàgines, en dues posicions, obertes i tancades a més de la fulla. Roses, cales, violetes, narcíssos, ibiscus i un llarg etc, ens acompanyaren en aquest treball.

En les següents imatges vos propose un joc, com no vull ensenyar les fotos dels nuvis, per a mantenir la seua intimitat, ni posar totes les imatges una per una, perquè seria un post molt extens, he agrupat cada quatre pàgines de l’àlbum en una imatge. El joc consisteix que faré una descripció de la fotografia que hi havia en cadascuna de les pàgines i haureu d’endevinar a que flor pertany.

PRIMERA IMATGE

grup flors 1 logo-01
Una imatge de la parella mirant-se amb complicitat, sembla antiga en blanc i negre.
El nuvi, baix un cel blau, sembla hivern a punt de començar la primavera.
Estan junts, feliços i molt resalatsen un esdeveniment.
Un moment de relax, una plaça amb les balconades de les seues cases, és primavera, el seu vestit és rosa amb flors.

SEGONA IMATGE

grup flors 2 logo-01
És la recepció d’una festa, en un jardí, el seu vestit negre amb flors roges ressalta sobre el verd de les fulles.
La visita a un castell, el color pedra de les torres canvia de to depenent de la llum.
Visitant un monument, hi ha un espill en el qual es reflecteix la imatge de la parella.
Una visita a una ciutat, el blau del cel inunda una imatge en la qual la destaquen les teulades color arena.

TERCERA IMATGE

grup flors 3 logo-01
Un sopar, un lloc diferent, per moments hi ha llums i per moments hi ha ombres.
La núvia posa al costat d’una columna de pedra, la seua gavardina és grisa les ombres de tota la imatge tenen tonalitas blaves.
Una ciutat a la vora d’un llac , el reflex de l’aigua juga amb el verd dels arbres, el blau del cel i el taronja intens de les teulades.
La parella en una festa.

QUARTA IMATGE

grup flors 4-01-01
Una imatge des de l’interior d’un bosc, les plantes pugen pels arbres, al fons una ciutat amb una arquitectura antiga i monumental.
Un sopar , un restaurant peculiar, predominen els tons blaus de la camisa del nuvi, sembla que el lloc necessite de làmpares de nit d’estil modernista amb tulipes de vidre amb motius florals.
Una imatge del sostre d’un monument, predomina la seua arquitectura i el color de la pedra les seues columnes.
En una terrassa, es percep l’aroma de les nits d’estiu a València, el Miquelet de fons.

GRUP 5

grup flors 5-01-01-01
En una platja, fa calor és una imatge quasi tropical.
Un espill reflecteix la imatge de la parella i part de l’arquitectura del que sembla una casa antiga.
Una ciutat de fons, els tons blaus del cel es confonen amb les pedres dels edificis.

Espere que vos haja agradat aquest joc per a presentar les diferents imatges, poc a poc aniré pujant les fotografies de l’interior del llibre de signatures per les diferents xarxes socials, Facebook, Instagram i Pinterest.

DISEÑO DEL LIBRO DE FIRMAS PARA UNA BODA

IMG_20180404_192950054~2

Paco y Llúcia querían un libro de firmas para que en su boda sus invitados les dejasen mensajes de recuerdo de este día tan especial.

Lo tenían claro las tapas tenían que ser de madera. El interior tenía que contener 20 hojas en las que apareciesen fotos suyas, pero que no fuesen el elemento principal, es decir que la decoración tuviese mayor importancia que sus imágenes. El motivo principal de la ornamentación serían las flores.

PORTADA DEL LIBRO

La portada es diseño y obra de Paco. Con los elementos que tenía de las invitaciones hizo una composición, la verdad que muy acertada.

EL INTERIOR DEL LIBRO

Las fotografías se degradaron por los bordes para intentar que se integrasen mejor en la composición y no marcasen tanto su posición dentro del diseño.

El álbum está formado por 20 páginas, cada una de ellas tiene una decoración floral diferente, a veces utilizando las flores de un modo más libre y otras haciendo composiciones como si fuesen centros decorativos.

Cada flor que se diseñó se pensó expresamente para la foto que acompañaba, guardando alguna relación con la imagen, fuese por la historia que contenía, por la tonalidad predominante de la foto, etc.

Para las ilustraciones de las flores se dibujaron, para la mayoría de las páginas, en dos posiciones, abiertas y cerradas además de la hoja. Rosas, calas, violetas, narcisos, ibiscus i un largo etc, nos acompañaran en este trabajo.

En las siguientes imágenes os propongo un juego, como no quiero enseñar las fotos de los novios, para mantener su privacidad, ni poner todas las imágenes una por una, porque sería un post muy extenso, he agrupado cada cuatro páginas del álbum en una imagen. El juego consiste en que haré una descripción de la fotografía que había en cada una de las páginas y tendréis que adivinar a que flor pertenece.

PRIMERA IMAGEN

grup flors 1 logo-01

Una imagen de la pareja mirándose con complicidad, parece antigua en blanco y negro.

El novio, bajo un cielo azul, parece invierno a punto de empezar la primavera.

Están juntos, felices y muy resalaos en un evento.

Un momento de relax, una plaza con los balcones de sus casas, es primavera, su vestido es rosa con flores.

SEGUNDA IMAGEN

grup flors 2 logo-01

Es la recepción de una fiesta, en un jardín, su vestido negro con flores rojas resalta sobre el verde de las hojas.

La visita a un castillo, el color piedra de las torres cambia de tono dependiendo de la luz.

Visitando un monumento, hay un espejo en el que se refleja la imagen de los novios.

Una visita a una ciudad, el azul del cielo inunda una imagen en la que la resaltan los tejados color arena.

TERCERA IMAGEN

grup flors 3 logo-01

Una cena, un lugar diferente, por momentos hay luces y por momentos hay sombras.

La novia posa junto a una columna de piedra, su gabardina es gris las sombras de toda la imagen son azuladas.

Una ciudad a orillas de un lago , el reflejo del agua juega con el verde de los árboles, el azul del cielo y el naranja intenso de los tejados.

La pareja en una fiesta.

QUARTA IMAGEN

grup flors 4-01-01

Una imagen desde el interior de un bosque, las enredaderas suben por los árboles, al fondo una ciudad con una arquitectura antigua y monumental.

Una cena , un restaurante peculiar, predominan los tonos azulados de la camisa del novio, parece que el lugar necesite de lámparas de noche de estilo modernista con tulipas de vidrio con motivos florales.

Una imagen del techo de un monumento, predomina su arquitectura y el color de la piedra sus columnas.

Sentados en una terraza, se percibe el aroma de las noches de verano en Valencia, el Miquelet de fondo.

QUINTA IMAGEN

grup flors 5-01-01-01

En una playa, hace calor es una imagen casi tropical.

Un espejo refleja la imagen de la pareja y parte de la arquitectura de lo que parece una casa antiga.

Una ciudad de fondo, los tonos azulados del cielo se confunden con las piedras de los edificios.

Espero que os haya gustado este juego para presentar las diferentes imágenes, poco a poco iré subiendo las fotografías del interior del libro de firmas por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram i Pinterest.

 

DISSENY D’INVITACIÓ DE NOCES FETA DE FUSTA

67 invitacio boda paco i llucia

Comencem el primer dels posts dedicats a la imatge coporativa dissenyada per a les noces de Llúcia i Paco.

Quan Llúcia i Paco em van comentar el tipus d’invitació de noces que volien fer vaig “flipar”, la veritat que el projecte em va agradar moltíssim. Paco es dedica a la fusteria i volia que la seua invitació fora de fusta. Respecte a la temàtica, encara que Llúcia em va mostrar algunes idees que havia vist prèviament, tenia carta blanca per al disseny.

EL DISSENY DE LA INVITACIÓ
Hui dia estan molt de moda els disseny amb flors, fulles, etc. I la veritat siga dita, per a una invitació feta de fusta, aquestes il·lustracions eren perfectes. Al mateix temps volia personalitzar molt la invitació, com conec personalment a la parella i sé del seu afecte cap als seus gatets, volia que formaren part d’aquest moment tan especial.

La targeta està distribuïda en dues meitats. La meitat superior es va dedicar a la il·lustració amb els seus gatets emmarcats en un cor format per fulles, flors i cors. En la meitat inferior es van indicar les dades de la cita.

PART POSTERIOR DE LA INVITACIÓ

67 b invitacio boda paco i llucia

Una vegada feta la invitació Llúcia i Paco van estar pensant com posar els noms dels convidats i van voler que també estigueren gravats en fusta. Van triar un sobre de paper color craft en el qual volien fer una finestreta i que es pugueren vore els noms dels destinataris.

Es van utilitzar alguns dels motius de fulles i flors de la part de la il·lustració principal de la invitació, per a compondre una corona de fulles i flors que emmarcara el nom dels convidats. L’objectiu d’usar el mateix tipus d’il·lustració era perquè tot tinguera una concordança.

LA REALITZACIÓ DE LA TARGETA
Sabeu que faig treballs gravant fusta, però en aquest cas, la realització l’ha fet Paco en el seu taller. Podem dir que el disseny i l’execució ho hem fet de manera conjunta, fent proves de les grandàries de les il·lustracions, del grossor dels traços i adaptant el disseny a les possibilitats de la màquina.

DISSENY I CARBAT DEL SEGELL

67 c ok invitacio paco i llucia

Per a completar la invitació van decidir afegir un segell al sobre en el qual aparegueren els seus noms i la data de l’enllaç, podríem dir a manera de remitent.

El segell es va dissenyar utilitzant els mateixos motius florals de la invitació però amb una composició diferent. És un treball fet a mà, quasi de modelatge.

A mí per descomptat m’ha encantat com ha quedat la targeta, pense que és molt original i bonica i he gaudit molt dissenyant-la.

DISEÑO DE INVITACIÓN DE BODA HECHA DE MADERA

67 invitacio boda paco i llucia

Comenzamos el primero de los posts dedicados a la imagen coporativa diseñada para la boda de Llúcia y Paco.

Cuando Llúcia y Paco me comentaron el tipo de invitación de boda que querían hacer flipé, la verdad que el proyecto me gustó un montón. Paco se dedica a la carpintería y quería que su invitación fuese de madera. Respecto a la temática, aunque Llúcia me mostró algunas ideas que había visto previamente, tenía carta blanca para el diseño.

 

EL DISEÑO DE LA INVITACIÓN

Hoy en día están muy de moda los diseño con flores, hojas, etc. Y la verdad sea dicha, para una invitación hecha de madera, estas ilustraciones eran perfectas. Al mismo tiempo quería personalizar mucho la invitación, como conozco personalmente a la pareja y sé de su cariño hacia sus gatitos, quería que formaran parte de este momento tan especial.

La tarjeta está distribuida en dos mitades. La mitad superior se dedicó a la ilustración con sus gatitos enmarcados en un corazón formado por hojas, flores y corazones. En la mitad inferior se indicaron los datos de la cita.

 

PARTE TRASERA DE LA INVITACIÓN

67 b invitacio boda paco i llucia

Una vez hecha la invitación Llúcia y Paco estuvieron pensando como poner los nombres de los invitados y quisieron que también estuviesen grabados en madera. Eligieron un sobre de papel color craft en el que querían hacer una ventanita y que se viesen los nombres de los destinatarios.

Se utilizaron algunos de los motivos de hojas y flores de la parte de la ilustración principal de la invitación, para componer una corona de hojas y flores que enmarcase el nombre de los invitados. El objetivo de usar el mismo tipo de ilustración era para que todo tuviese una concordancia.

 

LA REALIZACIÓN DE LA TARJETA

Sabéis que hago trabajos grabando madera, pero en este caso, la realización la ha hecho Paco en su taller. Podemos decir que el diseño y la ejecución lo hemos hecho de manera conjunta, haciendo pruebas de los tamaños de las ilustraciones, del grosor de los trazos y adaptando el diseño a las posibilidades de la máquina.

 

DISEÑO Y CARVADO DEL SELLO

67 c ok invitacio paco i llucia

Para completar la invitación decidieron añadir un sello al sobre en el que apareciesen sus nombres y la fecha del enlace, podríamos decir a modo de remitente.

El sello se diseñó utilizando los mismos motivos florales de la invitación pero con una composición diferente. Es un trabajo hecho a mano, casi de modelado.

A mi desde luego me ha encantado como ha quedado la tarjeta, pienso que es muy original y bonita y he disfrutado mucho diseñándola.

QUADRES DE COMUNIÓ

66 quadres de comunió

Aquesta imatge pertany a dos prototips d’un nou producte en el qual estic treballant, són quadres de record de la primera comunió. Un detall per a regalar, per a acompanyar el vestit el dia de la mostra del traje o també per a presidir les taules dolces tanules que es fan hui dia.

Els quadres són totalment personalizables, els vestits de comunió, es poden triar entre diversos models. També el color de monyo i els ulls, perquè s’assemble el més possible al xiquet o xiqueta. Els fons del quadre en quant a formes colorisques també els podeu canviar al gust.
Si es desitja també es pot fer la il·lustració amb el mateix vestit de la xiqueta o xiquet.

Aquest quadre s’entrega emmarcat amb el mateix model de marc de la foto, de Ikea amb cristall.

Per a més detalls podeu demanar informació sense compromís a llimaplena@gmail.com

 

CUADROS DE COMUNIÓN

66 quadres de comunió

Esta imagen pertenece a dos prototipos de un nuevo producto en el que estoy trabajando, son cuadros de recuerdo de la primera comunión. Un detalle para regalar, para acompañar el vestido el día de la muestra del traje o también para presidir las mesas dulces tan chulas que se hacen hoy en día.

Los cuadros son totalmente personalizables, los trajes de comunión, se pueden elegir entre varios modelos. También el color de pelo y los ojos, para que se asemeje lo más posible al niño o niña. Los fondos del cuadro, en cuanto a formas colores también los podéis cambiar al gusto.

Si se desea también se puede hacer la ilustración con el mismo traje de la niña o niño.

Este cuadro se entrega enmarcado con el mismo modelo de marco de la foto, de Ikea con cristal.

Para más detalles podéis pedir información sin compromiso a llimaplena@gmail.com

CAIXA GRAVADA PERSONALITZADA AMB L’ESCUT DEL VALÈNCIA PER A TONO

65 caixetes gravades personalitzades amb escut valencia Tono

Si ja m’estava agradant treballar la fusta gravant el nom de la persona per a qui va destinada, més m’estan agradant aquests nous reptes.

En aquest cas es tracta d’una composició, Tono és un gran aficionat del València, però clar un escut només em sabia a poc. En aquest cas ho tenia clar, volia fer un retrat seu també.

Per a la composició s’ha necessitat una fotografia, seleccionar una tipografia divertida i la imatge de l’escut del València C.F.

LA TÈCNICA
La composició: primer s’ha muntat el nom, l’escut i la fotografia amb l’ordinador, és molt més fàcil anar adaptant les grandàries i la posició dels objectes dins de l’àrea disponible. Una vegada imprés, es van perfeccionant alguns detalls com els ulls, els llavis, etc.

El gravat: s’ha utilitzat el pirograbador i s’ha perfilat tot el dibuix, omplint les zones que ho requerien.

La dificultat: cada tècnica necessita una manera de procedir diferent. Per a mi en aquest cas la dificultat ha estat en el gravat del retrat. És una cara d’un xic jove, per la qual cosa no és una cara amb uns trets molt marcats. Quan es treballa una cara així cal clavar les línies, qualsevol cosa fora de lloc canvia totalment l’expressió, açò passa en gravat i en dibuix també. Jugar amb ombres més fines, quasi imperceptibles en algunes zones ,m’ha ajudat molt.

Si voleu vore altres treballs de fusta i altres tècniques podeu visitar Facebook, Instagram i Pinterest.