Archivos Mensuales: mayo 2018

COL·LABORACIÓ AMB IL·LUSTRACIÓ PER A LLIBRETES SOLIDÀRIES

73 colaboració amb ilustració per a llibretes solidaries

Aquest treball és prou diferent als altres. És una xicoteta aportació a un projecte per a millorar la situació de les persones que pateixen càncer i es tracten en l’Hospital de Gandia.

Aquest projecte naix perquè la germana d’una amiga pateix càncer i tenia una idea per a poder recaptar fons i poder comprar auriculars per a donar-los a l’hospital.

Strong people va fer una sala per a que les hores que han de estar les pacients quan se’ls aplica la quimioteràpia es porten un poc millor, però clar davant d’una televisió no tots està amb el mateix ànim i igual a alguna persona li ve apetix escoltar la televisió però a una altra no i els auriculars eren una solució per a no molestar a altres pacients. Strong people també va donar auriculars però des de fa un temps aquests auriculars s’han esgotat.

La idea era fer una llibreta de scrap amb una il·lustració temàtica per a poder recaptar fons i poder comprar més auriculars i donar-los, i posteriorment, donar continuïtat a aquest projecte per a recaptar fons per a aquesta o altres causes . La meua xicoteta aportació ha sigut el disseny de la il·lustració espere que vos agrade.

73 b colaboracio amb ilustracio llibreta solidaria

Vos deixe les dades per si voleu col·laborar:

-Llibreta: 50 pàgines grandària din-A 5 aprox, tapa de scrap amb diferents. Podeu triar el model, en la imatge apareixen numerats.

-Preu: 5€

-On aconseguir-les: les podeu sol·licitar a través d’aquest mail eventos@eventosgandia.com i pròximament en la Web www.mesquereposteria.com

COLABORACIÓN CON ILUSTRACIÓN PARA LIBRETAS SOLIDARIAS

73 colaboració amb ilustració per a llibretes solidaries

Este trabajo es bastante diferente a los demás. Es una pequeña aportación a un proyecto para mejorar la situación de las personas que sufren cáncer y se tratan en el Hospital de Gandia.

Este proyecto nace porque la hermana de una amiga padece cáncer y tenía una idea para poder recaudar fondos y poder comprar auriculares para donarlos al hospital.

Strong people hizo una sala para que las horas que tienen que permanecer las pacientes cuando se les aplica la quimioterapia se lleven un poco mejor, pero claro delante de una televisión no todo el mundo está con el mismo ánimo e igual a alguna persona le apetece escuchar la televisión pero a otra no y los auriculares eran una solución para no molestar a otras pacientes. Strong people también dono auriculares pero desde hace un tiempo estos auriculares se han agotado.

La idea era hacer una libreta de scrap con una ilustración temática para poder recaudar fondos y poder comprar más auriculares y donarlos, y posteriormente, dar continuidad a este proyecto para recaudar fondos para esta u otras causas . Mi pequeña aportación ha sido el diseño de la ilustración espero que os guste.

73 b colaboracio amb ilustracio llibreta solidaria

Os dejo los datos por si queréis colaborar:

-Libreta: 50 páginas tamaño din-A 5 aprox, tapa de scrap con diferentes estampados. Podéis elegir el modelo, en la imagen aparecen numerados.

-Precio: 5€

-Dónde conseguirlas: las podéis solicitar a través de este mail eventos@eventosgandia.com y próximamente en la Web www.mesquereposteria.com

 

CAIXA DE COMUNIÓ AMB TEMÀTICA DE FUTBOL

72 caixa comunio tematica futbol

Esta és una caixa que es va fer com a regal per a un xiquet que anava a prendre la comunió. M’agrada perquè és una alternativa a les il·lustracions més típiques de comunió.

LA IL·LUSTRACIÓ

Com a Ángel li agrada molt l’esport i ara està practicant el futbol. Es va decidir fer una caixa molt personalitzada amb esta temàtica. En la part superior es va gravar el seu nom i la il·lustració del baló de futbol es va gravar entre la cara superior i frontal. L’efecte de gravar una il·lustració en dos cares, almenys en este cas, m’ha agradat molt, pareix que el conjunt adquirix una altra dimensió.

LA TÈCNICA

Tant el nom com el baló s’han gravat amb un pirogravador cremant la fusta. Els colors foscos de la zona cremada sobre el clar de la fusta quedaven molt bé.

EL PIROGRAVADOR

Fins al moment he treballat amb un pirogravador estil soldador, que té diferents puntes. Però ara tinc un que permet gravar zones més amples d’una forma més ràpida. “Un dia faré un post comparant els dos pirogravadors.

En este treball he utilitzat este últim, que també permet regular la temperatura, el treball ha sigut més ràpid però, però cal parar atenció per a no passar-se amb la fusta.

Espere que vos haja agradat, i ja sabeu si voleu una alternativa als regals de comunió però que siga un record bonic, podeu preguntar sense compromís a llimaplena@gmail.com

Vos deixe també els enllaços a Facebook, Instagram i Pinterest, per si voleu seguir els treballs que vaig fent.”

CAJA DE COMUNIÓN CON TEMÁTICA DE FUTBOL

72 caixa comunio tematica futbol

Esta es una caja que se hizo como regalo para un niño que iba a tomar la comunión. Me gusta porque es una alternativa a las ilustraciones más típicas de comunión.

LA ILUSTRACIÓN

Como a Ángel le gusta mucho el deporte y ahora está practicando el fútbol. Se decidió hacer una caja muy personalizada con esta temática.

En la parte superior se grabó su nombre y la ilustración del balón de futbol se grabó entre la cara superior i frontal.

El efecto de grabar una ilustración en dos caras, por lo menos en este caso, me ha gustado mucho, parece que el conjunto adquiere otra dimensión.

LA TÉCNICA

Tanto el nombre como el balón se han grabado con un pirograbador quemando la madera. Los colores oscuros de la zona quemada sobre el claro de la madera quedaban muy bien.

EL PIROGRABADOR

Hasta el momento he trabajado con un pirograbador estilo soldador, que tiene diferentes puntas. Pero ahora tengo uno que permite grabar zonas más anchas de una forma más rápida. Un día haré un post comparando los dos pirograbadores.

En este trabajo he utilizado este último que también permite regular la temperatura, el trabajo ha sido más rápido pero, pero hay que tener cuidado para no pasarse con la madera.

Espero que os haya gustado, y ya sabéis si queréis una alternativa a los regalos de comunión pero que sea un recuerdo bonito, podéis preguntar sin compromiso a llimaplena@gmail.com

Os dejo también los enlaces a Facebook, Instagram i Pinterest, por si queréis seguir los trabajos que voy haciendo.

LLIBRE DE FIRMES PER A LA COMUNIÓ DE CLARA

71 llibre de firmes de comunio Clara

Vos mostre el llibre de signatures que es va fer per a la comunió de Clara. Tant la portada com les pàgines interiors del llibre s’han dissenyat per ordinador i imprès en impremta digital utilitzant un paper amb certa textura.

Com a nota aclaridora dir que la il·lustració de la xiqueta de comunió no és de Llima plena, ens la va proporcionar la família, perquè a l’hora d’encarregar el llibre de signatures ja tenien diverses coses fetes amb aqueixa il·lustració.

DIRECTRIUS PRINCIPALS DEL LLIBRE DE SIGNATURES
La comunió tènia una imatge predefinida, color rosa amb talps blancs, per la qual cosa el llibre de signatures havia de mantenir aqueixa imatge.

PORTADA DEL LLIBRE DE SIGNATURES
La portada es va dissenyar utilitzant el color rosa i els llunars blancs. Vaig emmarcar el nom de Clara en un gran cercle blanc i els llunars de la resta de la portada els vaig degradar un poc perquè ressaltara el cercle central i no competiren amb ell.

Acompanyant a la composició es va utilitzar la il·lustració d’una xiqueta de comunió, que com he dit abans, no és disseny de Llima plena i va ser facilitada per la família.

DISTRIBUCIÓ INTERIOR DEL LLIBRE

71 b llibre de firmes de comunió clara
Vaig partir d’una distribució prèvia que em van facilitar, podíem dir que teníem tres tipus de fulles que dissenyar, fulles amb text, fulles que presentaven les següents, posaré un exemple, seria una fulla en la qual només apareixia la paraula dedicatòries i posteriorment estaven les fulles destinades a les dedicatòries.

EL DISSENY DE L’INTERIOR DEL LLIBRE
Per a les pàgines que contenien text de va dissenyar un marc rosa amb talps blancs degradats igual que la portada.

Quant a les pàgines podríem dir -titulars- es va utilitzar el cercle de la portada sobre una franja ampla rosa amb talps blancs degradats.

Per a les fulles que estaven destinades a cada titular es va fer un disseny senzill d’una cinta o “whasi tape” rosa amb talps blancs que acompanyaven a la paraula del titular, com hi havia diversos -títols- el disseny d’aquesta cinta anava canviant de posició, és a dir en la part superior per als convidats en la part inferior per a les fotos i així successivament.

L’ENQUADERNACIÓ
La grandària del llibre de signatures és de 20 x 20 cm. Es va fer una portada que cobria tot el llibre. L’interior de llibre es va enquadernar amb uns forats en el lateral superior i uns altres en el lateral inferior deixant una zona en el centre sense perforar. L’efecte que queda és molt bonic.

Espere que us faça agradat i si esteu interessats podeu demanar informació en llimaplena@gmail.com

LIBRO DE FIRMAS PARA LA COMUNIÓN DE CLARA

71 llibre de firmes de comunio Clara

Os muestro el libro de firmas que se hizo para la comunión de Clara. Tanto la portada como lastopets páginas interiores del libro se han diseñado por ordenador e impreso en imprenta digital utilizando un papel con cierta textura.

Como nota aclaratoria decir que la ilustración de la niña de comunión no es de Llima plena, nos la proporcionó la familia, porque a la hora de encargar el libro de firmas ya tenían varias cosas hechas con esa ilustración.

DIRECTRICES PRINCIPALES DEL LIBRO DE FIRMAS

La comunión tenia una imagen predefinida, color rosa con topos blancos, por lo que el libro de firmas tenía que mantener esa imagen.

PORTADA DEL LIBRO DE FIRMAS

La portada se diseñó utilizando el color rosa y los topitos blancos. Enmarqué el nombre de Clara en un gran círculo blanco y los topitos del resto de la portada los degradé un poco para que resaltase el círculo central y no compitiesen con él.

Acompañando a la composición se utilizó la ilustración de una nena de comunión, que como he dicho antes, no es diseño de llima plena y fue facilitada por la familia.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL LIBRO

Partí de una distribución previa que me facilitaron, podíamos decir que teníamos tres tipos de hojas que diseñar, hojas con texto, hojas que presentaban las siguientes, pondré un ejemplo, sería una hoja en la que sólo aparecía la palabra dedicatorias y posteriormente estaban las hojas destinadas a las dedicatorias.

EL DISEÑO DEL INTERIOR DEL LIBRO

71 b llibre de firmes de comunió clara

Para las páginas que contenían texto de diseñó un marco rosa con topos blancos degradados al igual que la portada.

En cuanto a las páginas podríamos decir -titulares- se utilizó el círculo de la portada sobre una franja ancha rosa con topos blancos degradados.

Para las hojas que estaban destinadas a cada titular se hizo un diseño sencillo de una cinta o “whasi tape” rosa con topos blancos que acompañaban a la palabra del titular, como había varios -títulos- el diseño de esta cinta iba cambiando de posición, es decir en la parte superior para los invitados en la parte inferior para las fotos y así sucesivamente.

LA ENCUADERNACIÓN

El tamaño del libro de firmas es de 20 x 20 cm. Se hizo una portada que cubría todo el libro. El interior de libro se encuadernó con unos agujeros en el lateral superior y otros en el lateral inferior dejando una zona en el centro sin perforar. El efecto que queda es muy bonito.

Espero que os haga gustado y si estáis interesados podéis pedir información en llimaplena@gmail.com

CAIXA DE MADERA GRAVADA AMB IL·LUSTRACIÓ DE COMUNIÓ PER A LIDIA

70 caixa comunió lidia

Aquesta caixa és un detall que se li va fer a Lidia que anava a prendre la Primera Comunió. Una caixa de fusta perquè guarde totes les seues cosetes. No sé a mi quan era xicoteta m’encantava tindre cixetes per a organitzar-me tots els meus tresors.

En aquest post vos vaig a indicar les característiques d’aquesta caixa en particular, però les grandàries els colors, els motius es poden personalitzar.

GRANDÀRIA
És una caixa de fusta de mida 20 x 20 cm aproximadament i uns 10 cm de profunditat.

IL·LUSTRACIÓ
La il·lustració està composta per una xiqueta amb el seu vestit de comunió, damunt s’ha posat una banderola amb el seu nom i en la part inferior apareix la data de l’esdeveniment.

TÈCNICA
La il·lustració s’ha gravat amb un pirogravador, s’han utilitzat diferents puntes per a poder realitzar els traços més gruixuts com les banderoles i vestit i els més fins per als trets de la cara i la tipografia de la data de l’esdeveniment.

L’exterior de la caixa s’ha pintat amb pintura al oli de color turquesa que és el color favorit de Lidia, a més la tècnica utilitzada permet veure la veta de la fusta, efecte que m’encanta com queda.

INTERIOR

70 b caixa comunio lidia

Per a aquesta caixa he volgut pintar també l’interior de la caixa, amb la mateixa tècnica que he utilitzat per a l’exterior, ademés la base s’ha cobert amb una tela de feltre de color turquesa.

Espere que vos haja agradat. Podeu veure més exemples de caixes i altres treballs de llima plena a través de Facebook, Instagram i Pinterest.

Podeu demanar més informació a través del mail llimaplena@gmail.com

CAJA DE MADERA GRABADA CON ILUSTRACIÓN DE COMUNIÓN PARA LIDIA

70 caixa comunió lidia

Esta caja es un detalle que se le hizo a Lidia que iba a tomar la Primera Comunión. Una caja de madera para que guarde todas sus cositas. No se a mi cuando era pequeña me encantaba tener cajitas para organizarme todos mis tesoros.

En este post os voy a indicar las características de esta caja en particular, pero los tamaños los colores, los motivos se pueden personalizar.

 

TAMAÑO

Es una caja de madera de tamaño 20 x 20 cm aproximadamente y unos 10 cm de profundidad.

ILUSTRACIÓN

La ilustración está compuesta por una niña con su vestido de comunión, encima se ha puesto una banderola con su nombre y en la parte inferior aparece la fecha del acontecimiento.

TÉCNICA

La ilustración se ha grabado con un pirograbador, se han utilizado varias puntas para poder realizar los trazos más gruesos como las banderolas y vestido y los más finos para los rasgos de la cara y la tipografía de la fecha del evento.

El exterior de la caja se ha pintado con óleo de color turquesa que es el color favorito de Lidia, además la técnica utilizada permite ver la veta de la madera, efecto que me encanta como queda.

INTERIOR

70 b caixa comunio lidia

Para esta caja he querido pintar también el interior de la caja, con la misma técnica que he utilizado para el exterior, además la base se ha cubierto con una tela de fieltro de color turquesa.

Espero que os haya gustado. Podéis ver más ejemplos de cajas y otros trabajos de llima plena a través de Facebook, Instagram y Pinterest.

Podéis pedir más información a través del mail llimaplena@gmail.com

XAPES PER A LA BODA DE PACO I LLÚCIA

IMG-20180411-WA0008

Aquestes xapes es van fer per a les noces de Paco i Llúcia. En tot el disseny dels diferents elements de les noces, invitació, minuta, fulla de taules de convidats, segell i llibre de signatures s’han utilitzat il·lustracions de fulles, flors i gatets amb fons de fusta, però per a les xapes volien trencar i que foren xapes molt divertides, amb missatge i plenes de color.

LES FRASES
Els nuvis van triar diverses frases, perquè els convidats escolliren la que més els agradara.

EL DISSENY
Es va fer un disseny diferent per frase intentant que cada imatge tinguera relació amb la frase.
També cada frase es va fer en diversos colors.

Al final va quedar una gran varietat de xapes per a tots els gustos.

Poc a poc aniré pujant en les diferents xarxes socials Facebook, Instagram i Pinterest imatges de cadascuna de les xapes perquè es puguen veure amb més

CHAPAS PARA LA BODA DE PACO Y LLÚCIA

IMG-20180411-WA0008

Estas chapas se hicieron para la boda de Paco y Llúcia. En todo el diseño de los diferentes elementos de la boda, invitación, minuta, mesero, cuño y libro de firmas se han utilizado ilustraciones de hojas, flores y gatitos con fondos de madera, pero para las chapas querían romper y que fuesen chapas muy divertidas, con mensaje y llenas de color.

LAS FRASES

Los novios eligieron varias frases, para que los invitados escogiesen la que más les gustase.

EL DISEÑO

Se hizo un diseño diferente por frase intentando que cada imagen tuviese relación con la frase.

También cada frase se hizo en varios colores.

Al final quedó un surtido de chapas para todos los gustos.

Poquito a poquito iré subiendo en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram i Pinterest imágenes de cada una de las chapas para que se puedan ver con más detalle.