Archivos Mensuales: junio 2018

GRAVAT DE BAQUETES

77 baquetes gravades amb el nom

Hola hui volia presentar-vos una forma de personalitzar les baquetes per a tocar qualsevol instrument de percussió.

Gravant-les amb un pirogravador queden amb un contrast molt bonic entre la fusta clara i el color fosc del cremat de la fusta.

És una manera especial de tenir les teues baquetes molt però que molt personalitzades, ja siga amb el nom, amb les inicials o amb un sobrenom.

Quant a la tipografia es pot escollir entre qualsevol estil, romàntic, gòtic i un llarg etc.

Siguen para tu o per a fer un detall a músics, si necessites més informació pots contactar amb llimaplena@gmail.com

GRABADO DE BAQUETAS

77 baquetes gravades amb el nom

Hola hoy quería presentaros una forma de personalizar las baquetas para tocar cualquier instrumento de percusión.

Grabándolas con un pirograbador quedan con un contraste muy bonito entre la madera clara y el color oscuro del quemado de la madera.

Es una manera especial de tener tus baquetas muy pero que muy personalizadas, ya sea con el nombre, con las iniciales o con un apodo.

En cuanto a la tipografía se puede escoger entre cualquier estilo, romántico, gótico y un largo etc.

Sean para ti o para hacer un detalle a músicos, si necesitas más información puedes contactar con llimaplena@gmail.com

RECONSTRUCCIÓ DE IL·LUSTRACIÓ PER A RECUPERAR UNA SAMARRETA

76 reconstrucció dibuix per a samarreta pelon

Jo crec que a tots ens ha passat, tenir un samarreta que t’agrada molt i que passen els anys i el dibuix es desfà o simplement que per algun motiu s’ha desbaratat i t’agradaria recuperar-la.

Este és l’argument d’aquest nou treball, tenia recompondre un dibuix i m’havia de basar en el dibuix d’una samarreta. La il·lustració que estava en millor estat tenia unes dimensions d’uns 9 cm de longitud per uns 8 d’altitud.

LA TÈCNICA
La samarreta s’ha il·lustrat utilitzant programes de dibuix vectorial. Respecte a la tècnica de la samarreta es tracta de vinil a tot color, que permet realitzar il·lustracions utilitzant quants colors es vulga, al contrari del vinil més comú que en el qual cada color s’aplica capa sobre capa. Aquest tipus d’impressions s’han de fer sobre una samarreta 100% cotó.

COM S’HA RECUPERAT LA IL·LUSTRACIÓ
La samarreta original tenia un dibuix en la part de l’esquena amb una grandària considerable i la mateixa il·lustració en la part davantera del pit amb la grandària més xicoteta.
Vaig observar quina de les dos estava en millor estat, en aquest cas era la de menor grandària, vaig fer una foto que vaig traslladar a l’ordinador. A partir d’aquest moment vaig dibuixar per damunt, la imatge, perquè mantinguera les proporcions i el dibuix. Una vegada perfilat, es va dotar de color i vaig treballar en els detalls.

LA DIFICULTAT
Fins i tot ampliant la imatge hi havia molts detalls que es perdien i era molt difícil de reproduir al 100 %, com eren els ombrejos, traços que conformaven la roba, diferent tonalitat de les rodes o en la numeració del bastidor de la moto, símbols en el casc, etc.

SOLUCIONS A LES DIFICULTATS
En el cas de les rodes, no podia veure amb claredat cadascun dels elements que la formaven, en aquest cas vaig dibuixar la roda i vaig afegir unes línies per a aportar-li un reflex.
En el cas del bastidor, era incapaç de veure la numeració, per la qual cosa no vaig afegir gens més.
En altres casos vaig reinterpretar els colors, com en el cas dels esquirols.

Espere que us haja agradat aquest treball i ja sabeu si teniu una samarreta a la qual teniu molta estima encara la podeu recuperar.

RECONSTRUCCIÓN DE ILUSTRACIÓN PARA RECUPERAR UNA CAMISETA

76 reconstrucció dibuix per a samarreta pelon

Yo creo que a todos nos ha pasado, tener un camiseta a la que le tienes un montón de aprecio y que pasan los años y que el dibujo se cuartea o simplemente que por algún motivo se ha estropeado y te gustaría recuperarla.

Este es el argumento de este nuevo trabajo, tenía recomponer un dibujo y me tenía que basar en el dibujo de una camiseta. La ilustración que estaba en mejor estado tenía unas dimensiones de unos 9 cm de longitud por unos 8 de altitud.

LA TÈCNICA

La camiseta se ha ilustrado utilizando programas de dibujo vectorial. Respecto a la técnica de la camiseta se trata de vinilo a todo color, que permite realizar ilustraciones utilizando cuantos colores se quiera, al contrario del vinilo más común que en el que cada color se aplica capa sobre capa. Este tipo de impresiones se han de hacer sobre una camiseta 100% algodón.

COMO SE HA RECUPERADO LA ILUSTRACIÓN

La camiseta original tenía un dibujo en la parte de la espalda con un tamaño considerable y la misma ilustración en la parte delantera del pecho con el tamaño más pequeño.

Observé cual de los dos estaba en mejor estado, en este caso era la de menor tamaño, hice una foto que trasladé al ordenador. A partir de este momento dibujé por encima, la imagen, para que mantuviese las proporciones y el dibujo. Una vez perfilado, se dotó de color y trabajé en los detalles.

LA DIFICULTAD

Incluso ampliando la imagen había muchos detalles que se perdían y era muy difícil de reproducir al 100 %, como eran los sombreados, trazos que conformaban la ropa, diferente tonalidad de las ruedas o en la numeración del bastidor de la moto, símbolos en el casco, etc.

SOLUCIONES A LAS DIFICULTADES

En el caso de las ruedas, no podía ver con claridad cada uno de los elementos que la formaban, en este caso dibujé la rueda y añadí unas líneas para aportarle un reflejo.

En el caso del bastidor, era incapaz de ver la numeración, por lo que no añadí nada más.

En otros casos reinterpreté los colores, como en el caso de las ardillas.

Espero que os haya gustado este trabajo y ya sabéis si tenéis una camiseta a la que tenéis mucho aprecio todavía la podéis recuperar.

PLUMIER PERSONALITZAT AMB NOM GRAVAT I PINTAT

75 plumier personalitzat amb nom i color-01

Un altre producte que podeu trobar en Llima plena són els plumiers o estoigs personalitzats. Un bonic detall per a regalar o per a regalar-se a un o una mateixa.

LES MIDES
Es tracta d’una caixa de fusta amb un tancament metàl·lic. La seua grandària és de 20 cm d’amplitud, per 6,5 cm laterals i 4,5 cm d’altura, encara que una vegada obert al profunditat de la base és de 2,5cm. Aquestes mesures són les que utilitze generalment per a aquest producte, però si es desitja es poden utilitzar caixes amb altres dimensions.

LA TÈCNICA

75 b plumier personalitzat amb nom i color-01
En la tapadora es grava el nom cremant la fusta amb un pirogravador.
La base i l’interior de la base es pinten a l’oli amb una tècnica que permet apreciar la veta de la fusta.
Al plumier se li dóna un acabat de cera per a potenciar el color natural de la fusta i suavitzar el de la pintura.
Finalment la base del plumier està protegida amb una tela de feltre.

Jo no es vosaltres, però a mi cada vegada m’agrada més la combinació de gravat sobre fusta clara i pintura de color. Espere que vos haja agradat.

Si voleu més informació no dubteu a contactar amb llimaplena@gmail.com o visitar les pàgines de Facebook, Instagram i Pinterest.

PLUMIER PERSONALIZADO CON NOMBRE GRABADO Y PINTADO

75 plumier personalitzat amb nom i color-01

Otro producto que podéis encontrar en Llima plena son los plumiers o estuches personalizados. Un bonito detalle para regalar o para regalarse a uno o una misma.

EL TAMAÑO

Se trata de una caja de madera con un cierre metálico. Su tamaño es de 20 cm de amplitud, por 6,5 cm laterales y 4,5 cm de altura, aunque una vez abierto al profundidad de la base es de 2,5cm. Estas medidas son las que utilizo generalmente para este producto, pero si se desea se pueden utilizar cajas con otras dimensiones.

LA TÉCNICA

75 b plumier personalitzat amb nom i color-01

En la tapadera se graba el nombre quemando la madera con un pirograbador.

La base y el interior de la base se pintan al óleo con una técnica que permite apreciar la veta de la madera.

Al plumier se le da un acabado de cera para potenciar el color natural de la madera y suavizar el de la pintura.

Por último la base del plumier está protegida con una tela de fieltro.

Yo no se vosotros, pero a mí cada vez me gusta más la combinación de grabado sobre madera clara y pintura de color. Espero que os haya gustado.

Si queréis más información no dudéis en contactar con llimaplena@gmail.com o visitar las páginas de Facebook, Instagram i Pinterest.

CAIXETA PINTADA A MÀ AMB MOTIUS DE ROSELLES

74 caixa pintada a ma roselles

Com m’agrada la fusta, ja siga per a gravar-la o pintar-la. En aquest cas vaig fer una caixeta per a un detall i la vaig pintar a mà.

Volia que fora una caixeta senzilla i per açò vaig triar les roselles com a flor decorativa.

EL DUBTE
Sabia que a la persona a la qual anava destinada la caixeta havia vist un treball meu amb anterioritat una i li agradava que tinguera un fons blanc, vaig voler mantenir aquesta idea, però el meu dubte era, la pinte únicament, la pinte li grave el nom amb el pirogravador?. No tenia clar si en estar pintada en blanc anara a quedar bé el nom gravat, sobretot si encara tenia flors amb pintura de color, vaig pensar que anava a quedar massa carregat. finalment vaig optar per no gravar-li el nom

LA TÈCNICA
A la caixa se li va posar una primera capa de pintura blanca prou diluïda perquè es puguera veure la veta de la fusta.

Sobre el fons blanc es van pintar unes flors amb oli roig i finalment les tiges es van pintar amb tinta xinesa negra.

Espere que us haja agradat el resultat, podeu veure aquest i altres treballs en les següents xarxes socials Facebook, Instagram i Pinterest.