Archivos Mensuales: septiembre 2018

QUADRES DE NAIXEMENT PER A GERMANS

84 cuadros de nacimiento para hermanos

En alguna ocasió han decidit regalar un quadre de naixement de llima plena. Però que passa quan anys després naix un germanet o germaneta i els ve de gust tornar a regalar un dels nostres quadres, doncs existeixen diverses opcions per a fer el mateix detall.

MODELS

52 quadres naixement marcs ikea
Actualment tenim dissenyats 9 models diferents de quadres de naixement. En tots ells es poden triar diferents colors d’elements principals i de fons.

En el cas dels quadres per a un germà, es pot donar el cas que es vulga el mateix model, però per a donar-li un toc diferent es pot jugar amb els fons.

En aquest cas, per a Jaime es va dissenyar un fons blanc amb unes xicotets redolins verd blavós per a Adrián es va fer en negatiu fons verd blavós amb els talps en blanc.

Per a aquest model concretament aquesta canvi va ser molt encertat.

CUADROS DE NACIMIENTO PARA HERMANOS

84 cuadros de nacimiento para hermanos

En alguna ocasión han decidido regalar un cuadro de nacimiento de llima plena. Pero que pasa cuando años después hace un hermanito o hermanita y les apetece volver a regalar uno de nuestros cuadros, pues existen varias opciones para hacer el mismo detalle.

MODELOS

52 quadres naixement marcs ikea

Actualmente tenemos diseñados 9 modelos diferentes de cuadros de nacimiento. En todos ellos se pueden elegir diferentes colores de elementos principales y de fondos.

En el caso de los cuadros para un hermano, se puede dar el caso que se quiera el mismo modelo, pero para darle un toque diferente se puede jugar con los fondos.

En este caso, para Jaime se diseñó un fondo blanco con unos lunares verde azulado y para Adrián se hizo en negativo fondo verde azulado con los topos en blanco.

Para este modelo concretamente esta cambio fue muy acertado.

XAPES TORNADA AL COLE PER A FROFES D’UNA ESCOLA INFANTIL

83 xapes vuelta al cole especial profes escola infantil la aurora

Dins de la sèrie de les xapes de la volta al col·le, volia mostrar-vos aquestes xapes que s’han fet especialment per a una escola infantil.

DISSENY DE LA XAPA
El disseny consta d’una il·lustració central la professora, en la part superior en una font de tipus escolar s’indica la classe a la qual pertany, per exemple classe dels pollets, en el lateral esquerre el nom de la professora i en el lateral dret una il·lustració del animalet que representa a cada classe, tot açò sobre un fons de quadrícula blava claret que simula un quadern.

IL·LUSTRACIÓ DE LA PROFESSORA
Per a fer aquestes professores se’ls ha dibuixat el mateix uniforme que utilitzen en l’escola infantil, fins i tot el logo encara que per la grandària de la il·lustració en la xapa és quasi imperceptible.
Cada professora està personalitzada amb el cabell conforme el porta i el seu color.
També s’han afegit les ulleres en el cas que feren falta.
Els sueters de cada nineta són de diferents colors, per a que cada xapa siga diferent.

IL·LUSTRACIÓ DELS ANIMALS
Amb xiquets i xiquetes xicotetes que encara no saben llegir era interessant que reconegueren la seua classe d’una manera més visual, per aquest motiu es va fer una il·lustració amb el animalet o concepte de la classe a la qual pertanyen, pollets, caragols, ossetos, núvols, sols, pingüins, tigres, dinosaures, xiquets majors, dofins, gats, o autobusos anglesos per a les profes d’anglès, són les il·lustracions que s’han fet en aquest treball.

Espere que us haja agradat, jo estic molt agraïda per aquest encàrrec, que m’ha divertit molt.

Us deixe l’enllaç a Facebook, Pinterst i Instagram per si voleu seguir el treball de llima plena creatius.

CHAPAS VUELTA AL COLE PARA PROFES ESCUELA INFANTIL

83 xapes vuelta al cole especial profes escola infantil la aurora

Dentro de la serie de las chapas de la vuelta al cole, quería mostraros estas chapas que se han hecho especialmente para una escuela infantil.

DISEÑO DE LA CHAPA

El diseño consta de una ilustración central la profesora, en la parte superior en una fuente de tipo escolar se indica la clase a la que pertenece, por ejemplo clase de los pollitos, en el lateral izquierdo el nombre de la profesora y en el lateral derecho una ilustración del animalito que representa a cada clase, todo ello sobre un fondo de cuadrícula azul clarito que simula un cuaderno.

ILUSTRACIÓN DE LA PROFESORA

Para hacer estas profesoras se les ha dibujado el mismo uniforme que utilizan en la escuela infantil, incluso el logo aunque por el tamaño de la ilustración en la xapa es casi imperceptible.

Cada profesora está personalizada con el cabello conforme lo lleva y su color.

También se han añadido las gafas en el caso de que hicieran falta.

Los sueters de cada muñequita son de diferentes colores, para que cada chapa sea distinta.

ILUSTRACIÓN DE LOS ANIMALES

Con niños y niñas pequeñas que todavía no saben leer era interesante que reconociesen su clase de una manera más visual, por ese motivo se hizo una ilustración con el animalito o concepto de la clase a la que pertenecen, pollitos, caracoles, ositos, nubes, soles, pingüinos, tigres, dinosaurios, niños mayores, delfines, gatos, o autobuses ingleses para las profes de inglés, son las ilustraciones que se han hecho en este trabajo.

Espero que os haya gustado, yo estoy muy agradecida por este encargo, que me ha divertido mucho.

Os dejo el enlace a Facebook, Pinterst e Instagram por si queréis seguir el trabajo de llima plena creatius.

XAPES TORNADA AL COLE

82 xapes vuelta al cole

Ja és setembre, ole, ole, ole, mira que m’agrada a mi deixar arrere la calor de l’estiu.

La volta al col·le ja està ací així que se m’ha ocorregut dissenyar una xapa per a posar en les motxilles o estoigs dels alumnes. És una manera fàcil d’identificar les motxilles ja que molts professors demanen que porten el nom.

S’han dissenyat 5 models per a xiquetes i 4 models per a xiquets, tots ells personalizables amb el nom, el curs i la lletra o amb el text que es vulga, també es poden posar posar ulleres, per cert queden super boniques aquestes xapes.

ADAPTACIÓ DE MODELS
A més dels models que he dissenyat es poden fer amb aquest altre tipus de ninotet, fins i tot dissenyar l’uniforme del col·le al que pertanyen els alumnes.

82 B xapes vuelta al cole
XAPES PER A PROFESSORES I PROFESSORS
I com els i les profes no són menys importants també he fet xapes per a ells. Sempre està ben tenir el nom o del grup els primers dies de classe perquè siga més fàcil que s’acorden els alumnes i els pares.

En aquest cas he fet tres models diferents que també es poden personalitzar:

En el primer apareix la il·lustració juntament amb el nom de la profe i la classe a la que pertanyen, més una segona il·lustració que represente a la classe.
En el segon, apareix la il·lustració amb el nom de la professora o professor també es pot posar el curs per exemple 2A….
En el tercer cas es pot optar per posar el cos en il·lustració i una fotografia de la cara dels professors, queda molt divertida.

CHAPAS VUELTA AL COLE

82 xapes vuelta al cole

Ya es septiembre, ole, ole, ole, lo que me gusta a mí dejar atrás el calor del verano.

La vuelta al cole ya está aquí así que se me ha ocurrido diseñar una chapa para poner en las mochilas o estuches de los alumnos. Es una manera fácil de identificar las mochilas ya que muchos profesores piden que lleven el nombre.

MODELOS

Se han diseñado 5 modelos para niñas y 4 modelos para niños, todos ellos personalizables con el nombre, el curso y la letra o con el texto que se quiera, también se pueden poner poner gafitas, por cierto quedan super bonitas estas chapas.

ADAPTACIÓN DE MODELOS

Además de los modelos que he diseñado se pueden hacer con este otro tipo de muñequito, incluso diseñar el uniforme del cole al que pertenecen los alumnos.

82 B xapes vuelta al cole.jpg

CHAPAS PARA PROFESORAS Y PROFESORES

Y como los y las profes no son menos importantes también he hecho chapas para ellos. Siempre está bien tener el nombre o del grupo los primeros días de clase para que sea más fácil que se acuerden los alumnos y los padres.

En este caso he hecho tres modelos diferentes que también se pueden personalizar.

El primero aparece la ilustración junto con el nombre de la profe y la clase a la que pertenecen, más una segunda ilustración que represente a la clase.

El segundo, aparece la ilustración con el nombre de la profesora o profesor también se puede poner el curso por ejemplo 2A….

En el tercer caso se puede optar por poner el cuerpo en ilustración y una fotografía de la cara de los profesores, queda muy divertida.