Archivo de la etiqueta: fundación siglo 22

DISSENY CARTELL PER A CERTAMEN GENEROCIONAL

folleto certameb-02

Un dels últims posts que he escrit estava dedicat a la publicitat, era una crítica a la poca responsabilitat social i sobretot una crítica als estereotips sexistes que segueixen manifestant-se des de fa anys sense canviar.

Bé doncs és el moment de fer que açò prenga un altre destí i per a açò la Fundación Siglo 22 i Mujeres con habitación propia han promogut GenerOcional.

Generocional és un certamen dirigit a joves, en el qual l’objectiu principal és posar de manifest allò que fomenta la desigualtat entre tots dos sexes i la violència sexista, i que coses es poden fer perquè canvie. Per aquest fi s’han establit tres modalitats, vídeo, arts gràfiques, i TICS. Si vols participar pots obtenir més informació a través del següent enllaç GenerOcional

Ara és el teu moment per a mostrar el teu punt de vista.

DISSENY DEL CARTELL

Des d’un punt de vista conceptual

En aquest cartell he volgut agrupar els diferents blocs d’informació: el nom del certamen, la descripció de *GenrOcional, com participar i modalitats i premis.

L’objectiu principal era que es trobara la informació amb un simple colp de vista i que els grups de text quedaren aïllats uns d’uns altres perquè no s’entremesclaren, facilitant, d’aquesta manera, la lectura.

Vaig utilitzar figures geomètriques que contenien cada bloc d’informació amb un sol color degradat, en superposar-les unes amb les altres s’aconsegueix un efecte de color més intens que fa ressaltar les diferents àrees.

Colors utilitzats
Vaig optar per un color roig per la seua força i el taronja per a remarcar el nom i les dades principals del certamen.

Espere que us haja agradat i en aquesta ocasió si que agrairia que compartíreu o bé el post o bé la imatge del cartell perquè els nostres i les nostres joves puguen mostrar el seu talent, és un exercici molt interessant.

DISEÑO CARTEL PARA CERTAMEN GENEROCIONAL

folleto certameb-02

Uno de los últimos posts que he escrito estaba dedicado a la publicidad, era una crítica a la poca responsabilidad social y sobretodo una crítica a los estereotipos sexistas que siguen manifestándose desde hace años y no cambia.

Bueno pues es el momento de hacer que esto tome otro rumbo y para ello la Fundación Siglo 22 y Mujeres con habitación propia han promovido GenerOcional.

Generocional es un certamen dirigido a jóvenes, en el que el objetivo principal es poner de manifiesto aquello que fomenta la desigualdad entre ambos sexos y la violencia sexista, y que cosas se pueden hacer para que esto cambie. Para ello se han establecido tres modalidades, vídeo, artes gráficas, y TICS. Si quieres participar puedes obtener más información a través del siguiente enlace. GenerOcional

Venga ahora es tu momento para mostrar tu punto de vista.

DISEÑO DEL CARTEL

Desde un punto de vista conceptual

En este cartel he querido agrupar los diferentes bloques de información: el nombre del certamen, la descripción de GenrOcional, como participar y modalidades y premios.

El objetivo principal era que se encontrara la información con un simple golpe de vista i que los grupos de texto quedasen aislados unos de otros para que no se entremezclasen, facilitando, de este modo, la lectura.

Utilicé figuras geométricas que contenían cada bloque de información con un solo color degradado, al superponerlas unas con otras se consigue un efecto de color más intenso que hace resaltar las diferentes áreas.

Colores utilizados

Opté por un color rojo por su fuerza y el naranja para remarcar el nombre y los datos principales del certamen.

Espero que os haya gustado y en esta ocasión si que agradecería que compartieseis o bien el post o bien la imagen del cartel para que nuestros y nuestras jóvenes puedan mostrar su talento, es un ejercicio muy interesante.