Archivo de la etiqueta: futbol

DISSENY DEL LLIBRE DE SIGNATURES DE COMUNIÓ FUTBOLÍSTIC VINTAGE PER A SERGIO

92 llibre de firmes de comunio per a Sergio

Sempre que faig un treball per a algú, en el que cal fer una il·lustració o una decoració especial, pregunte que és el que li agrada, aficions, colors, etc. En el cas del llibre de signatures de comunió, ademés necessite saber com és el vestit que portarà eixe dia i els trets dels xiquets perquè la il·lustració s’assemble el màxim possible.

En aquest cas em van comentar que Sergio és ros amb els cabells llargs i serrell i que li agrada molt el futbol, a més per a la seua comunió vestiria un vestit clar i curt.

Vaig modificar una de les il·lustracions, vestit, cabells, color, etc. fins a aconseguir aquest resultat final.

Quant a la portada, pels tons de color que anava a adquirir el llibre, beix i marró, que t’evoquen a un estil més vintage, m’abellia que el tema futbolístic fóra molt subtil. Així que el fons de color beix es percebia la xarxa d’una porteria de futbol, mentre que la data de la comunió apareixeria com un marcador i una targeta.

LA DISTRIBUCIÓ DEL LLIBRE DE SIGNATURES
El llibre de signatures està format per 18 fulles distribuïdes en portada i contraportada més les 16 fulles interiors.

LES IL·LUSTRACIONS INTERIORS

92 C llibre de firmes de comunio per a Sergio

Per a l’apartat de text, on apareixen les dades de celebració de la comunió, s’ha emmarcat la fulla en marró xocolate i s’ha deixat de fons la xarxa com en la portada.

El títol de cada apartat com, les meues fotos o les meues dedicatòries, s’ha dissenyat com un del cartell central en to marró xocolate amb la xarxa de la portada en color beix.

Les següents pàgines s’han dissenyat amb una xicoteta línia de banda beix clar i una línia fina marró xocolate, acompanyat per una pilota de futbol.
L’arbre de signatures s’ha dissenyat en color marró fosc sobre el mateix fons que la fulla destinada al text.

La tipografia, volia que tinguera un toc diferent, una cosa antiga però sense molta decoració.


MIDA

El llibre de signatures té una forma quadrada amb una grandària de 20 x 20 cm.

ENQUADERNACIÓ

Es va fer una enquadernació d’anelles, aquestes anelles amb un tó de ferro dorat. La portada i contraportada s’han protegit per una tapa plàstica.

EL PAPER
Es va utilitzar un paper amb textura d’alt gramatge, perquè donara aparença de paper d’aquarel·la.

Espere que vos haja agradat.

DISEÑO DEL LIBRO DE FIRMAS DE COMUNIÓN FUTBOLÍSTICO VINTAGE PARA SERGIO

92 llibre de firmes de comunio per a Sergio

Siempre que hago un trabajo para alguien, en el que hay que hacer una ilustración o una decoración especial, pregunto que es lo que le gusta, aficiones, colores, etc. En el caso del libro de firmas de comunión, además necesito saber como es el traje que va a llevar ese día y los rasgos de los niños para que la ilustración se asemeje lo máximo posible.

En este caso me comentaron que Sergio es rubio con el pelo largo y flequillo y que le gusta mucho el fútbol, además para su comunión vestiría un traje claro y corto.

Modifiqué una de las ilustraciones, traje, pelo, color, etc. hasta conseguir este resultado final.

En cuanto a la portada, por los tonos de color que iba a adquirir el libro, beis y marrón, que te evocan a un estilo más vintage, me apetecía que el tema futbolístico fuera muy sutil. Así que el fondo de color beis se percibía la red de una portería de futbol, mientras que la fecha de la comunión aparecería como un marcador y una tarjeta.

LA DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE FIRMAS

El libro de firmas está compuesto 18 hojas distribuidas en portada y contraportada más las 16 hojas interiores.

LAS ILUSTRACIONES INTERIORES

92 B llibre de firmes de comunio per a Sergio

Para el apartado de texto, donde aparecen los datos de celebración de la comunión, se ha enmarcado la hoja en marrón chocolate y se ha dejado de fondo la red como en la portada.

El título de cada apartado como mis fotos o mis dedicatorias se ha diseñado como un del cartel central en tono marrón chocolate con la red de la portada en color beis.

Las siguientes páginas se han diseñado con una pequeña línea de banda beis claro y una línea fina marrón chocolate, acompañado por un balón de fútbol.

El árbol de firmas se ha diseñado en color marrón oscuro sobre el mismo fondo que la hoja destinada al texto.

La tipografía, quería que tuviese un toque diferente, algo antiguo pero sin mucha decoración.

TAMAÑO

El libro de firmas tiene una forma cuadrada con un tamaño de 20 x 20 cm.

ENCUADERNACIÓN

92 C llibre de firmes de comunio per a Sergio

Se hizo una encuadernación de anillas, estas anillas en un tono de hierro dorado. La portada y contraportada se han protegido por una tapa plástica.

EL PAPEL

Se utilizó un papel con textura de alto gramaje, para que diese apariencia de papel de acuarela.

Espero que os haya gustado.

CAIXA GRAVADA PERSONALITZADA AMB L’ESCUT DEL VALÈNCIA PER A TONO

65 caixetes gravades personalitzades amb escut valencia Tono

Si ja m’estava agradant treballar la fusta gravant el nom de la persona per a qui va destinada, més m’estan agradant aquests nous reptes.

En aquest cas es tracta d’una composició, Tono és un gran aficionat del València, però clar un escut només em sabia a poc. En aquest cas ho tenia clar, volia fer un retrat seu també.

Per a la composició s’ha necessitat una fotografia, seleccionar una tipografia divertida i la imatge de l’escut del València C.F.

LA TÈCNICA
La composició: primer s’ha muntat el nom, l’escut i la fotografia amb l’ordinador, és molt més fàcil anar adaptant les grandàries i la posició dels objectes dins de l’àrea disponible. Una vegada imprés, es van perfeccionant alguns detalls com els ulls, els llavis, etc.

El gravat: s’ha utilitzat el pirograbador i s’ha perfilat tot el dibuix, omplint les zones que ho requerien.

La dificultat: cada tècnica necessita una manera de procedir diferent. Per a mi en aquest cas la dificultat ha estat en el gravat del retrat. És una cara d’un xic jove, per la qual cosa no és una cara amb uns trets molt marcats. Quan es treballa una cara així cal clavar les línies, qualsevol cosa fora de lloc canvia totalment l’expressió, açò passa en gravat i en dibuix també. Jugar amb ombres més fines, quasi imperceptibles en algunes zones ,m’ha ajudat molt.

Si voleu vore altres treballs de fusta i altres tècniques podeu visitar Facebook, Instagram i Pinterest.

CAJA GRABADA PERSONALIZADA CON ESCUDO DEL VALENCIA PARA TONO

65 caixetes gravades personalitzades amb escut valencia Tono

Si ya me estaba gustando trabajar la madera grabando el nombre de la persona para quién va destinada, más me están gustando estos nuevos retos.

En este caso se trata de una composición, Tono es un gran aficionado del Valencia, pero claro un escudo sólo pues como que sabía a poco. En este caso lo tenía claro, quería hacer un retrato suyo también.

Para la composición se ha necesitado una fotografía, seleccionar una tipografía divertida y la imagen del escudo del Valencia C.F.

LA TÉCNICA

La composición: primero se ha montado el nombre, el escudo y la fotografía con el ordenador, es mucho más fácil ir adaptando los tamaños y la posición de los objetos dentro del área disponible. Una vez impreso, se van perfeccionando algunos detalles como los ojos, los labios, etc.

El grabado: se ha utilizado el pirograbador y se ha perfilado todo el dibujo, rellenando las zonas que lo requerían.

La dificultad: cada técnica necesita una manera de proceder diferente. Para mí en este caso la dificultad ha estado en el grabado del retrato. Es una cara de un chico joven, por lo que no es una cara con unos rasgos muy marcados. Cuando se trabaja una cara así hay que clavar las líneas cualquier, cosa fuera de lugar cambia totalmente la expresión, esto pasa en grabado y en dibujo también. Jugar con sombras más finas, casi imperceptibles en algunas zonas, me ha ayudado mucho.

Si queréis ver otros trabajos de madera y otras técnicas podéis visitar Facebook, Instragram i Pinterest.