Archivo de la etiqueta: handmade

COM FER UN PACKAGING HANDMADE

12 packaging

Aquesta és una mostra de la versatilitat que té qualsevol proposta de packaging. En aquest cas he vollgut preparar un targeter per a que continga unes targetes de visita.

la idea es realitzar un targeter de 5 x 5 cm i amb una profunditat de 0,5 cm. En el següent enllaç podreu descargar la plantilla.

Aquest disseny és molt sencill, he minimitzat les pestanyes, per a facilitar els plegaments del paper. En la plantilla podreu trobar dos dibuixos, en u queda marcat de vert les zones a doblar i de morat l’àrea a retallar, en el segón apareix la silueta sense les zones a plegar marcades per a que el decoreu com vullgau sense que es vegen les línies.

El més divertit és decorar aquestes caixes: utilitzant papers de scrap o cualsevol full de color, no fa falta utilitzar cartulines. Amb un full d’un grossor de uns 95 ó 10 gr. la caixeta tindrá la resistència suficient, malgrat que quan més sucre més dolç. L’ús de troquels amb formes divertides, cintes, llaços, papers d’altres colors, washi tape, cordons, cordell, llana, etc. conseguiràn multitut de possibilitats. Imaginació al podeeeeer!.

Per a les caixes que he dissenyat he emprat:

Caixa amb tulipà: he emprat un full de paper reciclat, una vegada retallada i doblada la plantilla he tancat la caixeta amb dos quadradets de washi tape. Amb un troquel he fet en la solapa la forma de tulipà i per davall he pegat un troç de paper groc per a que es vegera el contrast de color. Per a mantenir tancada la solapa he fet una xicoteta cinta de paper.

Caixa amb floretes: amb el mateix tipus de full que en l’anterior, he emprat un programa de disseny per a ralitzar els dibuixos i imprimir-ho així. pero si no tens aquest programa pots obrir la plantilla en un Word i ampliar-la al màxim o utilitzar el programa Paint que tenen els ordeandors dins dels accesoris. o simplement pintar-la a mà. En aquest cas la manera de tancar l’he realitzat fent dos talls en les solapes laterals y he introduit els cantons de una de les solapes quadrades.

Caixa amb logotip: jo he insertat el logo amb el programa de disseny, pero es pot insertar també en un document Word, en Paint o es pot utilitzar cualsevol cunyo. Per a mantenir la caixa tancada he emprat uns xicotets quadradets de washi tape.

Espere que vos hagen agradat aquestes propostes i que vos hagen donat una idea per a fer les vostres creacions.

CÓMO HACER UN “PACKAGING HANDMADE”

12 packaging

Esta es una muestra de la versatilidad que tiene cualquier propuesta de packaging. En este caso he querido preparar un tarjetero para que contenga unas tarjetas de visita.

La idea es realizar un tarjetero de 5 x 5 cm. y con una profundidad de 0,5 cm. En el siguiente enlace podréis descargar la plantilla. https://www.facebook.com/LlimaPlena/photos/a.937890792917668.1073741845.590246161015468/937890856250995/?type=3&theater

Este diseño es muy sencillo, he minimizado las pestañas, para facilitar los pliegues del papel. En la plantilla podréis encontrar dos dibujos, en uno queda marcado de verde las zonas a doblar y de morado el área a recortar, en el segundo aparece la silueta sin las dobleces marcadas para que la decoréis como queráis sin que se vean las líneas.

Lo más divertido es decorar estas cajas; utilizando papeles de scrap o cualquier folio de color, no hace falta utilizar cartulinas. Con una hoja de un grosor de unos 95 ó 100 gr. la cajita tendrá la resistencia suficiente, aunque cuando más azúcar más dulce. El uso de troqueles con formas divertidas, cintas, lazos, papeles de otros colores, washi tape, cordones, cordel, lana, etc. conseguirán multitud de posibilidades. ¡Imaginación al podeeeeer!.

Para las cajas que he diseñado he utilizado:

Caja con tulipán: he utilizado una hoja de papel reciclado, una vez cortada y doblada la plantilla he cerrado la cajita con dos cuadraditos de washi tape. Con un troquel he hecho en la solapa la forma de tulipán y por debajo he pegado una tira de papel amarillo para que se viese el contraste de color. Para mantener cerrada la solapa he hecho una pequeña cinta de papel.

Caja de florecitas: con el mismo tipo de hoja que el anterior he utilizado un programa de diseño para realizar los dibujos y imprimirlo ya así. Pero que si no tienes este programa puedes abrir la plantilla en un documento Word y ampliarla al máximo o utilizar el programa Paint que tienen los ordenadores dentro de los accesorios, o simplemente pintarla a mano. En este caso el cierre lo he hecho realizando dos cortes en las solapas laterales y he introducido las esquinas de la solapa cuadrada.

Caja con logotipo: yo he insertado el logo con el programa de diseño pero se puede insertar también en un documento Word, en Paint o se puede utilizar cualquier cuño. Para mantener la cajita cerrada he utilizado unos pequeños cuadrados de washi tape.

Espero que os hayan gustado estas propuestas y que os hayan dado una idea para hacer vuestras creaciones.