Archivo de la etiqueta: MERCHANDISING

XAPES FALLERES

59 xapes falleres 1

Tenia ganes de fer alguna cosa amb temàtica fallera. així que després de prou dies de pensar, dibuixar, redibuixar i canviar i afegir, com sol passar, ací teniu unes mostres de xapes amb temàtica fallera, per a lluir aquestes festes.

La mida d’aquestes xapes es de 59mm de diámetre.

Dins de la varietat de models a triar, la idea principal és que siguen personalizables amb el nom i si fóra necessari amb qualsevol altra dada de contacte.

Si algú vol que en la il·lustració apareguera la tela del seu vestit també podria adaptar-se el disseny.

XAPES DE FALLERES I FALLERS BOLETES I PETARDS
La xapa de boleta: consisteix en una il·lustració de fallers i falleres redonets, utilitzant per a part dels vestits imatges de teles de falleres reals, amb el cosset, en cas de falleres, dibuixat i, en cas dels fallers, els pantalons són els que estan dibuixats i el jupetí és el que apareix amb la imatge de tela real.

La xapa masclet: es pot personalitzar el nom i el color del masclet principal.

El model I’m on falles: és un joc de paraules i imatge.

 

59 xapes falleres 2
XAPES DE FALLERES MAJORS
La il·lustració d’aquesta xapa és una fallera amb el vestit tradicional. Hi ha 6 models diferents. Existeix l’opció de canviar la tela de la fallera i adaptar la resta del disseny.

 

59 xapes falles 3
XAPES DE MÚSICS
Com no hi ha festa que valga sense ells, també tenim xapes per a músics. Es pot triar la il·lustració del músic únicament o acompanyar-la amb l’instrument que toque.

Vos han agradat? podeu veure més mostres en els enllaços de Facebook, Instagram i Pinterest i si voleu més informació podeu enviar un mail a llimaplena@gmail.com.

CHAPAS FALLERAS

59 xapes falleres 1

Me apetecía hacer alguna cosa con temática fallera. así que después de bastantes días de pensar, dibujar, redibujar y cambiar y añadir, como suele pasar, aquí tenéis unas muestras de chapas con temática fallera, para lucir estas fiestas.

El tamaño de estas chapas es de 59mm de diámetro.

Dentro de la variedad de modelos a elegir, la idea principal es que sean personalizables con el nombre y si fuese necesario con cualquier otro dato de contacto.

Si alguien le apeteciese que en la ilustració apareciese la tela de su vestido también podría adaptarse el diseño.

CHAPAS DE FALLERAS Y FALLEROS BOLITAS Y PETARDOS

La chapa de bolita: consiste en una ilustración de falleros y falleras redonditos, utilizando para parte de los vestidos imágenes de telas de falleras reales, con el corpiño, en caso de falleras, dibujado y, en caso de los falleros, el pantalón es el que está dibujado y el chaleco aparece con la imagen de tela real.

La chapa petardos: se puede personalizar el nombre y el color del cohete principal.

El modelo I’m on falles: es un juego de palabras e imagen.

 

59 xapes falleres 2

CHAPAS DE FALLERAS MAYORES

La ilustración de esta chapa es una fallera con el traje tradicional. Hay 6 modelos diferentes. Existe la opción de cambiar la tela de la fallera y adaptar el resto del diseño.

 

59 xapes falles 3

CHAPAS DE MÚSICOS

Como no hay fiesta que se precie sin ellos, también tenemos chapas para músicos. Se puede elegir la ilustración del músico únicamente o acompañarla con el instrumento que toque.

Os han gustado? podéis ver más muestras en los enlaces de Facebook, Instagram y Pinterest y si queréis más información podéis enviar un mail a llimaplena@gmail.com.

ESPEJOS PARA ELSA& CO HAIRSTYLIST

49 ESPEJOS PARA PROMOCIONAR TU NEGOCIO

Una manera muy efectiva de promocionar un negocio es utilizando el marchandising. Desde hace tiempo en Llima plena creatius realizamos los siguientes productos:

-Chapas

-Espejos

-Imanes

Es interesante conocer el tipo de establecimiento al que le vamos a realizar este servicio, que producto ofrece y que tipo de clientes tiene para poder asignar el producto más adecuado.

En este caso para la peluquería Elsa & Co, que se encuentra en Gandia, se han realizado unos espejos de bolsillo con el logotipo de la peluquería. Que mejor producto para ver lo resalaos y resalàs que están sus clientes y clientas.

EL PRODUCTO

El espejo tiene un diámetro de 59mm, muy cómodo para llevarlo en un monedero.

EL DISEÑO

En este caso el diseño está compuesto por el logotipo identificador de la empresa y por los datos de contacto, dirección y teléfono.

En Llima plena además de el espejo, realizamos el diseño que se necesite.

Para cualquier consulta podéis enviar un mail a llimaplena@gmail.com

ESPILLS PER A ELSA&CO HAIRSTYLIST

49 ESPEJOS PARA PROMOCIONAR TU NEGOCIO

Una manera molt efectiva de promocionar un negoci és utilitzant el marchandising. Des de fa temps en Llima plena creatius realitzem els següents productes:
-Xapes
-Espills
-Imants

És interessant conèixer el tipus d’establiment al que li anem a realitzar aquest servei, que producte ofereix i que tipus de clients té per a poder assignar el producte més adequat.

En aquest cas per a la perruqueria Elsa & Co, que es troba a Gandia, s’han realitzat uns espills de butxaca amb el logotip de la perruqueria. Que millor producte per a veure lo resalaos i resalaes que estan els seus clients i clientes.

EL PRODUCTE
L’espill té un diàmetre de 59mm, molt còmode per a portar-ho en un moneder.

EL DISSENY
En aquest cas el disseny està compost pel logotip identificador de l’empresa i per les dades de contacte, adreça i telèfon.

En Llima plena a més de l’espill, realitzem el disseny que es necessite.

Per a qualsevol consulta podeu enviar un mail a llimaplena@gmail.com