Archivo de la etiqueta: mujeres con habitación propia

DISSENY CARTELL PER A CERTAMEN GENEROCIONAL

folleto certameb-02

Un dels últims posts que he escrit estava dedicat a la publicitat, era una crítica a la poca responsabilitat social i sobretot una crítica als estereotips sexistes que segueixen manifestant-se des de fa anys sense canviar.

Bé doncs és el moment de fer que açò prenga un altre destí i per a açò la Fundación Siglo 22 i Mujeres con habitación propia han promogut GenerOcional.

Generocional és un certamen dirigit a joves, en el qual l’objectiu principal és posar de manifest allò que fomenta la desigualtat entre tots dos sexes i la violència sexista, i que coses es poden fer perquè canvie. Per aquest fi s’han establit tres modalitats, vídeo, arts gràfiques, i TICS. Si vols participar pots obtenir més informació a través del següent enllaç GenerOcional

Ara és el teu moment per a mostrar el teu punt de vista.

DISSENY DEL CARTELL

Des d’un punt de vista conceptual

En aquest cartell he volgut agrupar els diferents blocs d’informació: el nom del certamen, la descripció de *GenrOcional, com participar i modalitats i premis.

L’objectiu principal era que es trobara la informació amb un simple colp de vista i que els grups de text quedaren aïllats uns d’uns altres perquè no s’entremesclaren, facilitant, d’aquesta manera, la lectura.

Vaig utilitzar figures geomètriques que contenien cada bloc d’informació amb un sol color degradat, en superposar-les unes amb les altres s’aconsegueix un efecte de color més intens que fa ressaltar les diferents àrees.

Colors utilitzats
Vaig optar per un color roig per la seua força i el taronja per a remarcar el nom i les dades principals del certamen.

Espere que us haja agradat i en aquesta ocasió si que agrairia que compartíreu o bé el post o bé la imatge del cartell perquè els nostres i les nostres joves puguen mostrar el seu talent, és un exercici molt interessant.

DISEÑO CARTEL PARA CERTAMEN GENEROCIONAL

folleto certameb-02

Uno de los últimos posts que he escrito estaba dedicado a la publicidad, era una crítica a la poca responsabilidad social y sobretodo una crítica a los estereotipos sexistas que siguen manifestándose desde hace años y no cambia.

Bueno pues es el momento de hacer que esto tome otro rumbo y para ello la Fundación Siglo 22 y Mujeres con habitación propia han promovido GenerOcional.

Generocional es un certamen dirigido a jóvenes, en el que el objetivo principal es poner de manifiesto aquello que fomenta la desigualdad entre ambos sexos y la violencia sexista, y que cosas se pueden hacer para que esto cambie. Para ello se han establecido tres modalidades, vídeo, artes gráficas, y TICS. Si quieres participar puedes obtener más información a través del siguiente enlace. GenerOcional

Venga ahora es tu momento para mostrar tu punto de vista.

DISEÑO DEL CARTEL

Desde un punto de vista conceptual

En este cartel he querido agrupar los diferentes bloques de información: el nombre del certamen, la descripción de GenrOcional, como participar y modalidades y premios.

El objetivo principal era que se encontrara la información con un simple golpe de vista i que los grupos de texto quedasen aislados unos de otros para que no se entremezclasen, facilitando, de este modo, la lectura.

Utilicé figuras geométricas que contenían cada bloque de información con un solo color degradado, al superponerlas unas con otras se consigue un efecto de color más intenso que hace resaltar las diferentes áreas.

Colores utilizados

Opté por un color rojo por su fuerza y el naranja para remarcar el nombre y los datos principales del certamen.

Espero que os haya gustado y en esta ocasión si que agradecería que compartieseis o bien el post o bien la imagen del cartel para que nuestros y nuestras jóvenes puedan mostrar su talento, es un ejercicio muy interesante.

VIVA LA WOLF MÉS QUE UNA TENDA ON-LINE

16vivalawolf

Quan aquesta setmana vaig obrir el facebook i vaig vore en el mur de Viva la Wolf havien penjat un post amb un dels meus productes en va fer molta il·lusió.

A soving m’he vist penjar coses de Viva la Wolf inclús tinc un enllaç directe a aquesta tenda-on-line en el meu propi facebook, pero es que Viva la Wolf és més que una tenda on-line.

www.vivalawolf.com es una tenda on-line formada únicament per dones. Dones que exposen els seus productes: artesania, art, disseny, detalls per a regalar o per a reglar-se i altres tantes meravelles creades per mans talentoses, que conste que no ho dic per mi, jejejej, hi ha companyes que tenen vertaderes obres d’art, vos convide a que vos passejeu per la Web.

Viva la Wolf és amés un projecte en el que un percentatge del preu dels nostres productes i un xicotet percentatge de les vostres compres s’acumula per a formar una borsa econòmica amb la que rescolzar projectes de dones de entre totes les propostes que s’aniràn presentant. Es per tant una ferramenta de micromezenatge per a ajudar a emprendre o a invertir en una mateixa mitjançant millores aconseguides amb aquesta finalitat.

Per a mi aquest projecte és important, malgrat que històricament les dones sempre ens hem vist relegades a un segon planol en el món laboral, malgrat treballant com el que més, en aquest últims anys de crísi he vist com companyes d’estudis i jo mateixa, després d’anys treballant s’han vist en el carrer. Moltes dones s’han reinventat creant nous projectes alternatius; projectes apartats amb anterioritat per les obligacions o nous projectes que sempre havien supòsat un somni, siga la raó que siga, propostes com aquesta són una vertadera finestra per la que poder respirar nous aires i donar un crit dient eh ací estic jo, amb el meu talent, amb la meua traça i per els meus nassos que en faig un lloc en el món laboral sense dependre de ningú

Per a comprendre el naixement de Viva la Wolf, hem de coneixer la Web www.mujeresconhabitacionpropia.com amb el seu respectiu facebook, un espai gratuit oon podem mostrar els nostres treballs siguen de l’ambit que siga: artesanes, blogueres, periodistes, escultores, fotógrafes, escriptores, psicólogues…

Vos convide a que peguéu una miradeta a aquests dos llocs, segur que vos resulten interessants.

Ojalà aquest projecte creixca el suficient per a proporcionar recursos per a acomplir moltes il·lusions.

VIVA LA WOLF MÁS QUE UNA TIENDA ON-LINE

16vivalawolf

Cuando esta semana abrí facebook y vi que en el muro de Viva la Wolf habían colgado un post con uno de mis productos me hizo mucha ilusión.

Muchas veces me habéis visto colgar cosas de Viva la Wolf incluso tengo un enlace directo a esta tienda on-line en mi propio facebook, pero es que Viva la Wolf es más que una tienda on-line.

www.vivalawolf.com es una tienda on-line formada únicamente por mujeres. Mujeres que exponen sus productos: artesanía, arte, diseño, detalles para regalar o para regalarse y otras tantas maravillas creadas por manos talentosas, que conste que no lo digo por mí, jejeje, hay compañeras que tienen verdaderas obras de arte, os invito a que os deis un paseo por la Web.

Viva la Wolf es además un proyecto en el que un porcentaje del precio de nuestros productos y un pequeño porcentaje de vuestras compras se acumula para formar una bolsa económica con la que apoyar proyectos de mujeres de entre todas las propuestas que se irán presentando. Es por tanto una herramienta de micromecenazgo para ayudar a emprender o a invertir en una misma a través de las mejoras conseguidas con este fin.

Para mí este proyecto es importante, aunque históricamente las mujeres siempre nos hemos visto relevadas a un segundo plano en el mundo laboral, incluso currando como las que más, en estos últimos años de crisis he visto como compañeras de estudios y yo misma después de años trabajando se han visto en la calle. Muchas mujeres se han reinventado creando otros proyectos alternativos; proyectos apartados anteriormente por las obligaciones o nuevos proyectos que siempre habían sido un sueño, sea la razón que sea, propuestas como esta son una ventana por la que poder respirar aire nuevo y gritar eh aquí estoy yo, como mi talento, con mis habilidades y por mis narices que me hago un hueco en el mundo laboral sin depender de nadie.

Para poder comprender el nacimiento de Viva la Wolf, debemos conocer la Web www.mujeresconhabitacionpropia.com con su respectivo facebook, un espacio gratuito donde podemos mostrar nuestros trabajos sean del ámbito que sean: artesanas, blogueras, periodistas, escultoras, fotógrafas, escritoras, psicólogas…

Os invito a que echéis un vistazo a estos dos sitios, seguro que os resultan interesantes.

Ojalá que este proyecto crezca lo suficiente para proporcionar recursos para cumplir muchas ilusiones.