Archivo de la etiqueta: packaging

SEGONA PROPOSTA DE PACKAGING ENVÀS DE COSMÈTICA DE LA MARCA ELINNÉ

33 packaging elinne trencadis 2

En el post anterior vaig parlar d’una proposta de packaging per a una empresa de cosmètica.

En aquesta ocasió vaig voler donar-li un aire fresc al·ludint a la personalitat i l’origen de la marca Elinné i vaig utilitzar el recurs del mosaic i el mar Mediterrani per a aconseguir açò vaig fer una il·lustració que simulava un trencadís que anava recobrint l’envàs per la part frontal. També les solapes interiors mostraven aquest motiu en obrir la caixa.

Les tonalitats dels colors eren blau mar, verd mar i alguna de les peces en el Pantone metal·litzat del logotip, en aquesta maqueta són els fragments que es veuen en color gris.

33 packaging elinne trencadis 1
Aquest motiu, igual que en l’anterior proposta es va aplicar també als altres suports.

PACKAGING ENVÀS DE COSMÈTICA DE LA MARCA ELINNÉ

32 packaging elinné linea1

Havia de fer una proposta de packaging per a l’envàs d’un producte cosmètic amb una forma circular, per a açò havia de dissenyar la caixa, l’etiqueta del pot, i el prospecte amb totes les dades del producte. A més vaig afegir un suport a l’interior de la caixa perquè mantinguera el recipient ferm, és a dir que no ho deixara ballant d’un costat a un altre i per a sostenir el prospecte, més endavant ho explicaré.

En el breefing que en van facilitar la idea principal era oferir una imatge neta, senzilla i elegant i així que ens vam posar a pensar. Era una crema anticel·lulítica de la marca valenciana Elinné, de consum en centres d’estètica especialitzats i venda també a les clientes d’aquests centres.

Una vegada dissenyat el patró de la caixa, les grandàries dels prospectes i redistribuït el contingut del text, vaig prendre com a referència el Pantone del logotip que és un blau mar metal·litzat, i vaig jugar amb ell en tot el projecte.

32 packaging elinne linea 2

La caixa del producte
Era una caixa quadrada en blanc vorejada per una fina línia inferior en el color blau metal·litzat del logotip. Quan la caixa s’obria també apareixien les solapes interiors d’aquest mateix color.

L’etiqueta del recipient
És una etiqueta doble, en la part el nom del producte, i en la posterior les dades reglamentàries.

El suport interior
Constava d’una plantilla que doblegada subjectava el recipient. La meua proposta en aquest suport era afegir un extra, una ranura en la qual es poguera inserir el prospecte i evitar, una cosa que almenys a mi em dóna molta ràbia, i és tenir sempre el paperet destorbant, d’aquesta manera es podia tenir sempre a mà sense que incordiara cada vegada que s’haguera d’utilitzar el producte.

Com la proposta inicial no ho contenia vaig dissenyar dos prospectes un amb el que se’m va demanar en el brifing i l’altre adaptat a la meua idea.

Els prospectes o fullets
D’una banda hi havia un fullet amb un plec per la meitat en vertical i al seu torn amb diversos dobles en horitzontal. Si us fixeu a la foto el logotip i el text no estan en el mateix sentit, però una vegada plegat el fullet es veu tot perfectament.

El segon fullet es va maquetar tenint en compte un espai extra, com si anara una llengüeta; perquè quedara a la vista una vegada introduïrem el fullet dins del suport de la caixa. D’aquesta manera es podia consultar sempre que es volguera sense destorbar.

PACKAGING ENVASE DE COSMÉTICA DE LA MARCA ELINNÉ

32 packaging elinné linea1

Tenía que hacer una propuesta de packaging para el envase de un producto cosmético con una forma circular, para ello debía diseñar la caja, la etiqueta del tarro, y el prospecto con todos los datos del producto. Además añadí un soporte en el interior de la caja para que mantuviese el recipiente firme, es decir que no lo dejase bailando de un lado a otro y para sostener el prospecto, más adelante lo explicaré.

En el breefing que me facilitaron la idea principal era ofrecer una imagen limpia, sencilla y elegante y ahí que nos pusimos a pensar. Era una crema anticelulítica de la marca valenciana Elinné, de consumo en centros de estética especializados y venta también a las clientas de estos centros.

Una vez diseñado el patrón de la caja, los tamaños de los prospectos y redistribuido el contenido del texto, tomé como referencia el Pantone del logotipo que es un azul mar metalizado, y jugué con el en todo el proyecto.

32 packaging elinne linea 2

La caja del producto

Era una caja cuadrada en blanco bordeada por una fina línea inferior en el color azul metalizado del logotipo. Cuando la caja se abría también aparecían las solapas interiores de este mismo color.

La etiqueta del recipiente

Es una etiqueta doble, en la parte el nombre del producto, y en la posterior los datos reglamentarios.

El soporte interior

Constaba de una plantilla que doblada sujetaba el recipiente. Mi propuesta en este soporte era añadir un extra, una ranura en la que se pudiese insertar el prospecto y evitar, algo que por lo menos a mí me da mucha rabia, y es tener siempre el papelito incordiando, de este modo se podía tener siempre a mano sin que molestase cada vez que se tuviese que utilizar el producto.

Como la propuesta inicial no lo contenía diseñé dos prospectos uno con lo que se me pidió en el brifing y el otro adaptado a mi idea.

Los prospectos o folletos

Por un lado había un folleto con un pliegue por la mitad en vertical y a su vez con varios dobleces en horizontal. Si os fijáis en la foto el logotipo, el texto no están en el mismo sentido, pero una vez plegado el folleto se ve todo perfectamente.

El segundo folleto se maquetó teniendo en cuenta un espacio extra, como si fuese una lengüeta; para que quedase a la vista una vez introdujésemos el folleto dentro del soporte de la caja. De este modo se podía consultar siempre que se quisiese sin estorbar.

COM FER UN PACKAGING HANDMADE

12 packaging

Aquesta és una mostra de la versatilitat que té qualsevol proposta de packaging. En aquest cas he vollgut preparar un targeter per a que continga unes targetes de visita.

la idea es realitzar un targeter de 5 x 5 cm i amb una profunditat de 0,5 cm. En el següent enllaç podreu descargar la plantilla.

Aquest disseny és molt sencill, he minimitzat les pestanyes, per a facilitar els plegaments del paper. En la plantilla podreu trobar dos dibuixos, en u queda marcat de vert les zones a doblar i de morat l’àrea a retallar, en el segón apareix la silueta sense les zones a plegar marcades per a que el decoreu com vullgau sense que es vegen les línies.

El més divertit és decorar aquestes caixes: utilitzant papers de scrap o cualsevol full de color, no fa falta utilitzar cartulines. Amb un full d’un grossor de uns 95 ó 10 gr. la caixeta tindrá la resistència suficient, malgrat que quan més sucre més dolç. L’ús de troquels amb formes divertides, cintes, llaços, papers d’altres colors, washi tape, cordons, cordell, llana, etc. conseguiràn multitut de possibilitats. Imaginació al podeeeeer!.

Per a les caixes que he dissenyat he emprat:

Caixa amb tulipà: he emprat un full de paper reciclat, una vegada retallada i doblada la plantilla he tancat la caixeta amb dos quadradets de washi tape. Amb un troquel he fet en la solapa la forma de tulipà i per davall he pegat un troç de paper groc per a que es vegera el contrast de color. Per a mantenir tancada la solapa he fet una xicoteta cinta de paper.

Caixa amb floretes: amb el mateix tipus de full que en l’anterior, he emprat un programa de disseny per a ralitzar els dibuixos i imprimir-ho així. pero si no tens aquest programa pots obrir la plantilla en un Word i ampliar-la al màxim o utilitzar el programa Paint que tenen els ordeandors dins dels accesoris. o simplement pintar-la a mà. En aquest cas la manera de tancar l’he realitzat fent dos talls en les solapes laterals y he introduit els cantons de una de les solapes quadrades.

Caixa amb logotip: jo he insertat el logo amb el programa de disseny, pero es pot insertar també en un document Word, en Paint o es pot utilitzar cualsevol cunyo. Per a mantenir la caixa tancada he emprat uns xicotets quadradets de washi tape.

Espere que vos hagen agradat aquestes propostes i que vos hagen donat una idea per a fer les vostres creacions.

CÓMO HACER UN “PACKAGING HANDMADE”

12 packaging

Esta es una muestra de la versatilidad que tiene cualquier propuesta de packaging. En este caso he querido preparar un tarjetero para que contenga unas tarjetas de visita.

La idea es realizar un tarjetero de 5 x 5 cm. y con una profundidad de 0,5 cm. En el siguiente enlace podréis descargar la plantilla. https://www.facebook.com/LlimaPlena/photos/a.937890792917668.1073741845.590246161015468/937890856250995/?type=3&theater

Este diseño es muy sencillo, he minimizado las pestañas, para facilitar los pliegues del papel. En la plantilla podréis encontrar dos dibujos, en uno queda marcado de verde las zonas a doblar y de morado el área a recortar, en el segundo aparece la silueta sin las dobleces marcadas para que la decoréis como queráis sin que se vean las líneas.

Lo más divertido es decorar estas cajas; utilizando papeles de scrap o cualquier folio de color, no hace falta utilizar cartulinas. Con una hoja de un grosor de unos 95 ó 100 gr. la cajita tendrá la resistencia suficiente, aunque cuando más azúcar más dulce. El uso de troqueles con formas divertidas, cintas, lazos, papeles de otros colores, washi tape, cordones, cordel, lana, etc. conseguirán multitud de posibilidades. ¡Imaginación al podeeeeer!.

Para las cajas que he diseñado he utilizado:

Caja con tulipán: he utilizado una hoja de papel reciclado, una vez cortada y doblada la plantilla he cerrado la cajita con dos cuadraditos de washi tape. Con un troquel he hecho en la solapa la forma de tulipán y por debajo he pegado una tira de papel amarillo para que se viese el contraste de color. Para mantener cerrada la solapa he hecho una pequeña cinta de papel.

Caja de florecitas: con el mismo tipo de hoja que el anterior he utilizado un programa de diseño para realizar los dibujos y imprimirlo ya así. Pero que si no tienes este programa puedes abrir la plantilla en un documento Word y ampliarla al máximo o utilizar el programa Paint que tienen los ordenadores dentro de los accesorios, o simplemente pintarla a mano. En este caso el cierre lo he hecho realizando dos cortes en las solapas laterales y he introducido las esquinas de la solapa cuadrada.

Caja con logotipo: yo he insertado el logo con el programa de diseño pero se puede insertar también en un documento Word, en Paint o se puede utilizar cualquier cuño. Para mantener la cajita cerrada he utilizado unos pequeños cuadrados de washi tape.

Espero que os hayan gustado estas propuestas y que os hayan dado una idea para hacer vuestras creaciones.

PACKAGING HANDMADE

post 5 packaging llimaplena

Es muy interesante tener un buen diseño de packaging para que nuestros clientes se fijen en él. Muchas veces investigando vemos auténticas maravillas de diseño industrial, con su correspondiente repercusión económica, que desgraciadamente no es asequible a todos los bolsillos.

Hacer las cosas a mano está de moda, y por qué no utilizar esta opción para hacer nuestros propios packagings. Ademas es un valor añadido, ofrecer un extra de tu trabajo, un detalle y una muestra de aprecio hacia nuestros clientes.

Volviendo a la investigación antes mencionada también hay auténticas maravillas de packagings handmade.

Lo más inteligente, desde el punto de vista empresarial, es estudiar varias opciones, y analizar su coste en efectivo y tiempo y ver que nos resulta más rentable, a veces una combinación de ambos ofrece un buen resultado.

Este es un ejemplo que un packaging que hice para unos caramelos de limón, totalmetne handmade. Quería volver al origen de los caramelos, el limón, y convertirlo en un producto tradicional y al final decidí presentarlos en sacos como se presentaban antaño los productos.

Con la tela de saco hice pequeños saquitos y los cosí, he de decir que casi muero en el intento, ya que lo hice con un ganchillo para que la costura tuviese la misma apariencia que en los originales.

En el exterior utilicé pintura para escribir lemon candies, aunque la idea era utilizar un cuño de la empresa y marcar los sacos con tinta negra.

Espero que os guste.